Pareto Nordic Corporate Bond A NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,70%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,10%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,50%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,2%

Siste 6 måneder:

5,2%

Hittil i år:

3,7%

Siste år:

9,1%

Siste 3 år (per år):

4,7%

Siste 5 år (per år):

4,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0922130215

Forvaltningskapital:

18 632 668 808 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 378 kr

Obligasjoner:

90,9%

Kontanter:

9,0%

Aksjer:

0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

22.04.2013

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

PGS ASA 13.5%

1,6%

DnB Bank ASA

1,6%

DNO ASA 7.875%

1,6%

LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%

1,5%

Shearwater Geoservices AS 9.5%

1,5%

Sparebank 1 Boligkreditt AS

1,4%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,4%

Stena International SA 7.25%

1,4%

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

1,3%

Bluenord ASA 9%

1,2%

Sektor

Syklisk konsum

64,1%

Energi

26,5%

Materialer

9,4%

Beskrivelse

Delfondet investerer hovedsakelig i rentebærende instrumenter utstedt av nordiske selskaper og institusjoner. De rentebærende instrumentene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle rentebærende instrumenter. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal normalt ligge mellom 0 og 2 år.