Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,29%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,79%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

0,0%

Siste 6 måneder:

17,4%

Hittil i år:

6,0%

Siste år:

-0,6%

Siste 3 år (per år):

6,0%

Siste 5 år (per år):

11,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU1079988025

Forvaltningskapital:

1 422 349 652 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (23.04.2024):

2 224 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,9%

Aksjer:

98,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.08.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

8,3%

Sampo Oyj Class A

7,9%

Novozymes A/S Class B

6,9%

Tryg A/S

6,5%

Atlas Copco AB Class A

5,7%

Sectra AB Class B

4,9%

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

4,9%

Holmen AB Class B

4,4%

Gjensidige Forsikring ASA

4,4%

Tomra Systems ASA

4,2%

Sektor

Finans

24,2%

Helse

19,3%

Industri

19,0%

Materialer

12,0%

Defensivt konsum

9,9%

Teknologi

7,3%

Energi

3,8%

Syklisk konsum

3,6%

Kommunikasjon

0,8%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet investerer i nordiske aksjer og vil bestå av opp til 50 aksjer. Det vil være en blanding av små, middelstore og store selskaper. Fondet forvaltes ut i fra en grunnleggende aksjeprosess, utviklet av et team av erfarne analytikere og porteføljeforvaltere i Nordea. Fondet er en del av Nordeas Star konsept, som betyr sterk fokus på selskapenes miljømessige og sosiale forhold, samt styresett. Nordeas RII team gjør analysen av selskapene og har en nær kontakt til porteføljeforvalterne.