East Capital Global Frontier Mkts A EUR

-8.54%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.

Avkastning

Siste 30 dager

-2.10%

Siste 6 måneder

-10.96%

Hittil i år

-8.54%

Siste år

6.08%

Siste 3 år (Per år)

7.90%

Siste 5 år (Per år)

5.96%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

2.36%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

1.00%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.61%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

87.19%

Obligasjoner

7.45%

Kontanter

3.02%

Annet

2.34%

Selskaper med størst posisjon

 • Ahli United Bank BSC Bearer
  7.47%
 • FPT Corp
  7.21%
 • Mobile World Investment Corp
  5.91%
 • Masan Group Corp
  5.14%
 • Banca Transilvania SA
  4.62%
 • Nova Ljubljanska Banka d.d. GDR repr 1/5 Share Reg S
  3.86%
 • Natl Atomic Co Kazatomprom JSC spons GDR repr 1 Share
  3.54%
 • HSBC Bank Plc P-Notes UniElect 06.02.23
  3.35%
 • PhuNhuan Jewelry JSC
  3.28%
 • Systems Ltd Reg
  3.26%

Sektorer

 • Finans
  27.37%
 • Teknologi
  17.04%
 • Syklisk konsum
  14.01%
 • Kommunikasjon
  10.99%
 • Defensivt konsum
  9.84%
 • Helse
  8.96%
 • Materialer
  5.22%
 • Energi
  4.56%
 • Forsyning
  1.99%
 • Industri
  0.01%
 • Eiendom
  0.00%

Regioner

 • Asia
  56.04%
 • Afrika/Midt-Østen
  23.76%
 • Europa
  20.20%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Norden
  0%