East Capital Global Frontier Mkts A EUR

25.97%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.

Avkastning

Siste måned

0.97%

Siste 6 måneder

17.40%

Hittil i år

25.97%

Siste år

19.52%

Siste 3 år (Per år)

14.56%

Siste 5 år (Per år)

10.92%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

2.36%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

1.00%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.61%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

98.38%

Kontanter

1.62%

Selskaper med størst posisjon

 • Kaspikz JSC DR repr GDR spons
  9.18%
 • FPT Corp
  7.81%
 • Banca Transilvania SA
  7.46%
 • Nova Ljubljanska Banka d.d. GDR repr 1/5 Share Reg S
  5.60%
 • Hikma Pharmaceutical Plc
  4.16%
 • HumanSoft Holding Co K.S.C.C.
  4.03%
 • TBC Bank Group Plc
  3.97%
 • Mobile World Investment Corp
  3.91%
 • Societa de Pr a Ene Ele Hid SA
  3.75%
 • PhuNhuan Jewelry JSC
  2.90%

Sektorer

 • Finans
  27.65%
 • Teknologi
  23.27%
 • Syklisk konsum
  12.71%
 • Defensivt konsum
  7.81%
 • Forsyning
  7.34%
 • Kommunikasjon
  6.54%
 • Industri
  5.99%
 • Helse
  4.23%
 • Energi
  2.67%
 • Eiendom
  1.80%

Regioner

 • Asia
  38.46%
 • Europa
  35.55%
 • Afrika/Midt-Østen
  24.44%
 • Latin-Amerika
  1.55%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Norden
  0%