East Capital Global Frontier Mkts A EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,61%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,36%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,00%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

-0,1%

Siste 6 måneder:

18,3%

Hittil i år:

20,3%

Siste år:

31,3%

Siste 3 år (per år):

15,4%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU1125674454

Forvaltningskapital:

3 270 831 123 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (24.05.2024):

2 083 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,7%

Aksjer:

96,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.12.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Kaspi.kz JSC ADS

10,2%

FPT Corp

9,4%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

8,4%

Banca Transilvania SA

8,0%

TBC Bank Group PLC

4,3%

Vincom Retail JSC Ordinary Shares

4,2%

Commercial International Bank - Egypt CIB DR

3,9%

Phu Nhuan Jewelry JSC

3,8%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

3,4%

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares

2,8%

Sektor

Finans

39,8%

Teknologi

22,2%

Syklisk konsum

10,2%

Eiendom

5,3%

Helse

5,2%

Defensivt konsum

4,9%

Kommunikasjon

3,8%

Forsyning

3,8%

Industri

3,3%

Energi

1,5%

Region

Asia

45,8%

Europa

30,0%

Afrika/Midt-Østen

22,1%

Latin-Amerika

2,0%

Beskrivelse

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.