Pareto ESG Global Corporate Bd C

3.80%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Underfondets målsetting er å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen underfondet tar. Underfondet investerer i renter og rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, organisasjoner, myndigheter og kommuner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaks-obligasjoner, men også ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet har et globalt investeringsmandat, men vil hovedsakelig investere i velutviklede markeder. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal ligge mellom 0 og 7 år. Underfondet kan benytte seg av derivater, komplekse investeringsinstrumenter, for å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.64%

Siste 6 måneder

3.19%

Hittil i år

3.80%

Siste år

1.57%

Siste 3 år (Per år)

1.86%

Siste 5 år (Per år)

0.75%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.19%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.26%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.03%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

94.46%

Kontanter

5.54%

Selskaper med størst posisjon

 • UPM-Kymmene Corp 7.45% Reg S Sen 97/26.11.27
  3.18%
 • Getlink SE 3.5% 20/30.10.25
  2.68%
 • Ht Troplast GmbH 9.25% Sen Reg S 20/15.07.25
  2.54%
 • Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26
  2.27%
 • Pattern Energy Gr Inc 4.5% Ser 144A Sen 20/15.08.28
  2.00%
 • Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR 20/15.10.Perpetual
  1.99%
 • Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26
  1.83%
 • European Energy AS FRN 21/16.09.25
  1.80%
 • Capnor Weasel Bidco Oy FRN 19/12.06.25
  1.80%
 • Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28
  1.77%