Pareto ESG Global Corporate Bd C

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,78%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,18%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,50%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,5%

Siste 6 måneder:

5,0%

Hittil i år:

1,1%

Siste år:

7,0%

Siste 3 år (per år):

1,3%

Siste 5 år (per år):

1,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU1199946085

Forvaltningskapital:

3 647 919 947 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (16.05.2024):

122 kr

Obligasjoner:

93,8%

Kontanter:

5,7%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,5%

Startdato:

23.03.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

UPM-Kymmene Corporation 7.45%

2,5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

1,9%

Picard Groupe S.A.S. 3.875%

1,9%

Seche Environnement 2.25%

1,8%

Wesco Distribution, Inc. 7.25%

1,7%

Pentair Finance SA 5.9%

1,7%

Forvia SE 5.125%

1,6%

Davita Inc 4.625%

1,6%

Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%

1,5%

EQT AB 2.375%

1,5%

Beskrivelse

Underfondets målsetting er å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen underfondet tar. Underfondet investerer i renter og rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, organisasjoner, myndigheter og kommuner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaks-obligasjoner, men også ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet har et globalt investeringsmandat, men vil hovedsakelig investere i velutviklede markeder. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal ligge mellom 0 og 7 år. Underfondet kan benytte seg av derivater, komplekse investeringsinstrumenter, for å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.