Pareto ESG Global Corporate Bd C

3.87%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Underfondets målsetting er å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen underfondet tar. Underfondet investerer i renter og rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, organisasjoner, myndigheter og kommuner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaks-obligasjoner, men også ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet har et globalt investeringsmandat, men vil hovedsakelig investere i velutviklede markeder. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal ligge mellom 0 og 7 år. Underfondet kan benytte seg av derivater, komplekse investeringsinstrumenter, for å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.

Avkastning

Siste måned

-0.41%

Siste 6 måneder

1.97%

Hittil i år

3.87%

Siste år

7.24%

Siste 3 år (Per år)

0.85%

Siste 5 år (Per år)

0.56%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.19%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.26%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.03%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

96.85%

Kontanter

3.15%

Selskaper med størst posisjon

 • UPM-Kymmene Corp 7.45% Reg S Sen 97/26.11.27
  2.96%
 • Getlink SE 3.5% 20/30.10.25
  2.52%
 • Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25
  2.30%
 • Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26
  2.20%
 • Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR 20/15.10.Perpetual
  1.88%
 • Pattern Energy Gr Inc 4.5% Ser 144A Sen 20/15.08.28
  1.87%
 • Wesco Dist Inc 7.125% 144A 20/15.06.25
  1.84%
 • Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26
  1.78%
 • Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28
  1.76%
 • Chrome Bidco SAS 3.5% 21/31.05.28
  1.73%