Pareto ESG Global Corporate Bd C

2.08%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Underfondets målsetting er å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen underfondet tar. Underfondet investerer i renter og rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, organisasjoner, myndigheter og kommuner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaks-obligasjoner, men også ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet har et globalt investeringsmandat, men vil hovedsakelig investere i velutviklede markeder. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal ligge mellom 0 og 7 år. Underfondet kan benytte seg av derivater, komplekse investeringsinstrumenter, for å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.

Avkastning

Siste 30 dager

0.02%

Siste 6 måneder

0.64%

Hittil i år

2.08%

Siste år

2.43%

Siste 3 år (Per år)

3.30%

Siste 5 år (Per år)

2.32%

Pris

Pris for fondet

1.19%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.26%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.03%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

95.47%

Kontanter

2.45%

Annet

2.08%

Selskaper med størst posisjon

 • UPM-Kymmene Corp 7.45% Reg S Sen 97/26.11.27
  3.09%
 • Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26
  2.51%
 • SGL TransGroup Istl AS FRN Sen 19/04.11.24
  2.31%
 • Getlink SE 3.5% 20/30.10.25
  2.21%
 • Chrome Bidco SAS 3.5% 21/31.05.28
  2.19%
 • Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR 20/15.10.Perpetual
  2.08%
 • Ht Troplast GmbH 9.25% Sen Reg S 20/15.07.25
  2.04%
 • Argentum Netherlands BV VAR Reg S Sub 15/15.08.50
  1.85%
 • Iron Mountain UK Plc 3.875% EMTN Sen Reg S 17/15.11.25
  1.79%
 • NextEra Energy Ope Partners LP 3.875% Sen Reg S 19/15.10.26
  1.75%