Pareto ESG Global Corporate Bd C

-6.31%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Underfondets målsetting er å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen underfondet tar. Underfondet investerer i renter og rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, organisasjoner, myndigheter og kommuner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaks-obligasjoner, men også ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet har et globalt investeringsmandat, men vil hovedsakelig investere i velutviklede markeder. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal ligge mellom 0 og 7 år. Underfondet kan benytte seg av derivater, komplekse investeringsinstrumenter, for å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.

Avkastning

Siste 30 dager

-2.71%

Siste 6 måneder

-5.85%

Hittil i år

-6.31%

Siste år

-4.87%

Siste 3 år (Per år)

0.24%

Siste 5 år (Per år)

0.36%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.19%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.26%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.03%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

97.50%

Annet

1.76%

Kontanter

0.74%

Selskaper med størst posisjon

 • UPM-Kymmene Corp 7.45% Reg S Sen 97/26.11.27
  3.70%
 • Ht Troplast GmbH 9.25% Sen Reg S 20/15.07.25
  3.07%
 • Getlink SE 3.5% 20/30.10.25
  2.84%
 • SGL TransGroup Istl AS FRN Sen 19/04.11.24
  2.76%
 • Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26
  2.47%
 • NextEra Energy Ope Partners LP 3.875% Sen Reg S 19/15.10.26
  2.38%
 • Capnor Weasel Bidco Oy FRN 19/12.06.25
  2.21%
 • Iron Mountain UK Plc 3.875% EMTN Sen Reg S 17/15.11.25
  1.97%
 • Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26
  1.95%
 • Grupo Antolin Irausa SA 3.375% Sen Reg S 18/30.04.26
  1.86%