Norron Sustainable Preserve HRC NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,61%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,81%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,30%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,8%

Siste 6 måneder:

4,6%

Hittil i år:

1,5%

Siste år:

7,5%

Siste 3 år (per år):

2,1%

Siste 5 år (per år):

2,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU1215859791

Forvaltningskapital:

3 255 255 683 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (24.05.2024):

116 kr

Obligasjoner:

92,4%

Kontanter:

2,8%

Aksjer:

0,0%

Annet:

4,8%

Startdato:

04.12.2017

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Swedish Covered Bond Corporation 3.5%

1,9%

Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%

1,9%

Ellevio AB 4.53%

1,8%

DnB Bank ASA 4.12%

1,8%

Skanska Financial Services AB 4.843%

1,7%

ICA Gruppen AB 4.73%

1,6%

Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4.605%

1,6%

Electrolux AB 4.913%

1,6%

Hemso Fastighets AB 4.445%

1,6%

Vasakronan AB 1%

1,6%

Beskrivelse

Norron Sustainable Preserve er et aktivt forvaltet rentefond med fokus på bærekraft, som hovedsakelig investerer i nordiske renteinstrumenter med en gjennomsnittlig løpetid på inntil 3 år. Investeringene er fordelt på selskapsobligasjoner, statsobligasjoner og boligobligasjoner. Fondet har lav risiko og streber etter å generere en årlig meravkastning over tid på 2,0 prosent i forhold til statskasseveksler. Bærekraft er inkludert i fondets investeringsprosess i henhold til Norrons bærekraftspolicy, artikkel 8 i henhold til SFDR. Det betyr at selskapene vi investerer i skal ha et aktivt og transparent bærekraftsarbeid og oppfylle Global Compacts prinsipper. Vi følger opp selskapenes arbeid emd bærekraft og rapportering i forhold til Global Goals for Sustainable Development og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer. Norron investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale standarder, eller som medfører betydelig risiko for korrupsjon og økonomisk kriminalitet.