Norron Sustainable Preserve HRC NOK

1.43%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Et fond med lav risiko som søker å skape meravkastning i forhold til et tradisjonelt pengemarkedsfond. Norron Preserve er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i nordiske renteinstrumenter med løpetid på -1 til 3 år. Investeringene er vektet mellom selskapsobligasjoner, statsobligasjoner og statskasseveksler. I perioder med stigende renter kan fondet beskytte verdien av fondets plasseringer ved å ha negativ eksponering mot løpetiden. Fondet kan også handle derivater for å øke eller redusere risikoen. Norron Preserve passer for investorer som har en investeringshorisont på minst 3-5 år.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.10%

Siste 6 måneder

0.36%

Hittil i år

1.43%

Siste år

1.69%

Siste 3 år (Per år)

2.64%

Pris

Pris for fondet

0.82%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.30%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.62%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

90.80%

Kontanter

7.83%

Annet

1.36%

Selskaper med størst posisjon

 • Swedish Covered Bond Corp FRN EMTN Ser 3101 17/08.05.24
  3.15%
 • Landshypotek Bank AB FRN Ser 102 Sen 20/14.04.23
  3.13%
 • Skandiabanken AB FRN Ser 518 DMTN 19/24.08.22
  3.10%
 • Nykredit Realkredit AS FRN Ser 32H/H Sen 19/01.10.22
  2.79%
 • Telia Co AB Step-up FRN Sub Reg S 17/04.10.77
  2.21%
 • Swedbank Mortgage AB FRN EMTN Tr 1 Sen Reg S 18/30.03.22
  2.17%
 • Volvo Treasury AB FRN Ser DMTN Sen Reg S 19/04.11.22
  2.17%
 • Electrolux AB FRN EMTN Sen 20/06.04.23
  1.90%
 • Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 370 Tr 1 18/28.11.23
  1.88%
 • Realkredit Danmark A/S FRN Ser 15G Sen 19/01.10.23
  1.87%