Norron Select HRC NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,95%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

1,2%

Siste 6 måneder:

9,4%

Hittil i år:

4,4%

Siste år:

5,9%

Siste 3 år (per år):

-3,0%

Siste 5 år (per år):

3,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU1215860708

Forvaltningskapital:

203 081 363 kr

Kategori:

Long/Short aksjer - Øvrige

NAV/Kurs (22.05.2024):

213 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

73,9%

Aksjer:

26,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

27.10.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

OMX Stockholm 30 Index Future May 24

47,0%

Euro Stoxx 50 Future June 24

22,7%

Mowi ASA

6,7%

Hexagon AB Class B

6,7%

Nordea Bank Abp

6,6%

Svenska Handelsbanken AB A CFD

5,8%

Storebrand ASA

5,5%

AstraZeneca PLC

5,3%

Swedbank AB Class A

4,7%

Essity AB Class B

4,5%

Sektor

Helse

62,3%

Defensivt konsum

39,4%

Finans

27,8%

Teknologi

26,1%

Industri

16,8%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Select har et absolutt avkastningsmål og et risikointervall mellom 5–15 prosent. Målet er at fondet over tid skaper tilsvarende avkastning som en nordisk børsindeks, men med halvparten av risikoen. Aksjeeksponeringen kan variere fra 0 til 100 prosent. Fondet investerer i små, mellomstore og store nordiske selskaper. Select har både lange og korte posisjoner og bruker i stor grad derivater til f.eks. å beskytte fondet ved kraftige børsfall. Bærekraft er inkludert i fondets investeringsprosess i henhold til Norrons bærekraftspolicy, artikkel 8 i henhold til SFDR. Det betyr at selskapene vi investerer i skal ha et aktivt og transparent bærekraftsarbeid og oppfylle Global Compacts prinsipper. Vi følger opp selskapenes arbeid emd bærekraft og rapportering i forhold til Global Goals for Sustainable Development og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer.