Norron Sustainable Equity RC SEK Acc

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,55%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,05%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

7,8%

Siste 6 måneder:

18,9%

Hittil i år:

11,2%

Siste år:

0,7%

Siste 3 år (per år):

2,0%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU1982817865

Forvaltningskapital:

646 147 710 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (17.05.2024):

141 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,5%

Aksjer:

96,6%

Annet:

-0,1%

Startdato:

30.09.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

8,9%

AstraZeneca PLC

5,9%

Hexagon AB Class B

4,2%

Essity AB Class B

3,9%

ABB Ltd

3,8%

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

3,5%

KONE Oyj Class B

3,3%

Beijer Ref AB Class B

3,0%

Stora Enso Oyj Class R

2,6%

Huhtamäki Oyj

2,6%

Sektor

Industri

47,6%

Helse

26,6%

Teknologi

11,6%

Defensivt konsum

6,1%

Syklisk konsum

4,5%

Materialer

2,7%

Eiendom

1,0%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Sustainable Equity er et aktivt forvaltet nordisk bærekraftsfond. Fondet er mørkegrønt og er kategorisert som artikkel 9 i henhold til SFDR. Investeringene skal kombinere økonomisk lønnsomhet med samfunns- og miljøansvar. Sustainable Equity investerer i store, mellomstore og små selskaper. Fondets filosofi er å gjøre bærekraftige investeringer. Selskapene fondet investerer i skal bidra til ett av fondets fire bærekraftsmål: Klima & miljø, Sunne & velutviklede samfunn, Innovative & bærekraftige løsninger og Bærekraftige byer & infrastruktur. Selskapene skal også ha et aktivt og transparent bærekraftsarbeid og oppfylle Global Compacts prinsipper. Vi følger opp selskapenes arbeid emd bærekraft og rapportering i forhold til Global Goals for Sustainable Development og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer. Norron investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale standarder, eller som medfører betydelig risiko for korrupsjon og økonomisk kriminalitet.