DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)

23.56%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Nordic Small Cap belaster et resultatbasert honorar på 20 prosent, som beregnes av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens relevante referanseindeks. Fondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i små og mellomstore selskaper i de nordiske markedene, dvs. Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, eller selskaper som ikke er hjemmehørende i de nordiske markedene, men utfører den dominerende delen av sin forretningsvirksomhet i de nordiske markedene, eller aksjeinstrumenter som hovedsakelig omsettes i de nordiske markedene. Fondets basisvaluta er EUR. Referansegrunnlaget er VINX Small Cap NI.

Avkastning

Siste 30 dager

-1.78%

Siste 6 måneder

9.03%

Hittil i år

23.56%

Siste år

37.25%

Pris

Pris for fondet

0.93%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.18%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

98.67%

Kontanter

1.03%

Annet

0.30%

Selskaper med størst posisjon

 • Embracer AB
  2.14%
 • Sagax B
  1.95%
 • Talenom Oyj
  1.91%
 • Lifco AB - B
  1.75%
 • Axfood AB
  1.75%
 • Spinnova Plc
  1.53%
 • Link Mobility Group Holding ASA
  1.52%
 • Humble Group
  1.47%
 • Nanoform Finland OYJ
  1.47%
 • AcadeMedia AB
  1.45%

Sektorer

 • Industri
  24.73%
 • Helse
  17.42%
 • Teknologi
  15.50%
 • Kommunikasjon
  11.83%
 • Defensivt konsum
  8.56%
 • Syklisk konsum
  8.07%
 • Eiendom
  6.41%
 • Materialer
  2.66%
 • Forsyning
  1.98%
 • Finans
  1.50%
 • Energi
  1.34%

Regioner

 • Norden
  96.44%
 • Europa
  2.12%
 • Nord-Amerika
  1.44%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%