DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,16%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,91%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

6,0%

Siste 6 måneder:

26,3%

Hittil i år:

12,6%

Siste år:

23,7%

Siste 3 år (per år):

7,1%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU2061960501

Forvaltningskapital:

1 585 965 998 kr

Kategori:

Norden, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (24.05.2024):

215 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,9%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Humble Group AB

5,9%

Embracer Group AB

4,5%

Stillfront Group AB

3,4%

Zealand Pharma A/S

1,8%

Dustin Group AB

1,7%

Fastighets AB Balder Class B

1,6%

Modern Times Group MTG AB Class B

1,6%

LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares

1,5%

Swedish Orphan Biovitrum AB

1,5%

Kongsberg Gruppen ASA

1,5%

Sektor

Industri

18,7%

Teknologi

17,5%

Kommunikasjon

15,9%

Helse

14,9%

Defensivt konsum

10,2%

Syklisk konsum

7,5%

Eiendom

5,5%

Finans

4,4%

Energi

3,2%

Forsyning

1,8%

Materialer

0,6%

Region

Europa

99,6%

Nord-Amerika

0,4%

Beskrivelse

DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.