DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,91%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,66%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,5%

Siste 6 måneder:

8,9%

Hittil i år:

10,5%

Siste år:

11,2%

Siste 3 år (per år):

13,0%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2075956321

Forvaltningskapital:

121 854 500 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (16.05.2024):

149 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,0%

Aksjer:

99,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

2,9%

Merck & Co Inc

2,6%

Progressive Corp

2,3%

Verizon Communications Inc

2,3%

International Business Machines Corp

2,2%

Apple Inc

2,2%

General Mills Inc

2,2%

Waste Connections Inc

2,1%

Oracle Corp

2,1%

SoftBank Corp

1,9%

Sektor

Teknologi

21,3%

Helse

15,0%

Finans

13,9%

Kommunikasjon

11,0%

Defensivt konsum

10,4%

Industri

9,2%

Syklisk konsum

8,0%

Energi

4,2%

Forsyning

3,8%

Eiendom

2,0%

Materialer

1,2%

Region

Nord-Amerika

72,0%

Europa

14,9%

Asia

13,1%

Beskrivelse

DNB Low Volatility Equities N er en nettoandelsklasse hvor de årlige kostnadene blir lavere. Fondet har som mål å oppnå, med minimal eksponering for volatilitet, en positiv relativ avkastning på lang sikt. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som viser relativt lav volatilitet og konsentrasjonsrisiko. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Fondets basisvaluta er EUR. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunnlaget er MSCI World Index. Fondet belaster ikke suksesshonorar