East Capital Eastern Europe A1 SEK

N/A
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer primært i børsnoterte selskaper, men kan også investere i unoterte selskaper. Fondets plasseringer gir eksponering til hele Øst-Europa. Plasseringer kan gjøres i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Polen, Russland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan, og Østerrike. Både direkte og indirekte eksponering tillates. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje. Primært søker fondet eksponering mot selskaper som nyter godt av økende velstandsnivåer i vekstmarkedene i Øst-Europa, ettersom disse markedene går gjennom en konvergensprosess relativt til velstandsnivåene i Vesten. Denne konvergensprosessen gir lokale selskaper gode forutsetninger for å øke sin inntjening.

Avkastning

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

2.16%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

2.41%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

96.17%

Kontanter

3.84%

Selskaper med størst posisjon

 • Oil Co Lukoil PJSC
  8.81%
 • Gazprom PJSC
  8.38%
 • Sberbank of Russia PJSC
  6.34%
 • PKO Bank Polski SA
  5.96%
 • OTP Bank Plc
  5.43%
 • Rosneft Oil Co
  4.26%
 • United Co Rusal Intl Pjsc
  4.16%
 • NovaTek Joint St Co
  3.93%
 • Alpha Services and Hgs SA
  3.35%
 • MMC Norilsk Nickel PJSC
  3.01%

Sektorer

 • Finans
  36.60%
 • Energi
  28.93%
 • Materialer
  16.23%
 • Teknologi
  5.12%
 • Syklisk konsum
  3.65%
 • Defensivt konsum
  3.19%
 • Helse
  2.61%
 • Kommunikasjon
  2.08%
 • Forsyning
  1.59%

Regioner

 • Europa
  95.97%
 • Asia
  3.28%
 • Nord-Amerika
  0.75%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Norden
  0%