East Capital Eastern Europe A1 SEK

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

2,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,20%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-4,1%

Siste 6 måneder:

20,3%

Hittil i år:

23,1%

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2437453066

Forvaltningskapital:

483 954 496 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (20.06.2024):

21 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,1%

Aksjer:

97,1%

Annet:

-0,2%

Startdato:

28.09.2023

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

PKO Bank Polski SA

9,2%

OTP Bank PLC

7,5%

Bank Polska Kasa Opieki SA

6,5%

Haci Omer Sabanci Holding AS

5,2%

Optima bank SA

4,2%

Bim Birlesik Magazalar AS

4,0%

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

3,9%

Akbank TAS

3,6%

Koc Holding AS

3,5%

National Bank of Greece SA

3,4%

Sektor

Finans

52,3%

Syklisk konsum

11,4%

Industri

10,9%

Defensivt konsum

5,7%

Materialer

4,2%

Teknologi

3,9%

Energi

3,6%

Helse

3,3%

Kommunikasjon

2,5%

Forsyning

2,3%

Region

Europa

97,8%

Asia

1,8%

Nord-Amerika

0,4%

Beskrivelse

Fondet investerer primært i børsnoterte selskaper, men kan også investere i unoterte selskaper. Fondets plasseringer gir eksponering til hele Øst-Europa. Plasseringer kan gjøres i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Polen, Russland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan, og Østerrike. Både direkte og indirekte eksponering tillates. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje. Primært søker fondet eksponering mot selskaper som nyter godt av økende velstandsnivåer i vekstmarkedene i Øst-Europa, ettersom disse markedene går gjennom en konvergensprosess relativt til velstandsnivåene i Vesten. Denne konvergensprosessen gir lokale selskaper gode forutsetninger for å øke sin inntjening.