ODIN Sverige C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,20%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-1,5%

Siste 6 måneder:

30,5%

Hittil i år:

3,9%

Siste år:

5,0%

Siste 3 år (per år):

-1,3%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0008000023

Forvaltningskapital:

15 581 741 254 kr

Kategori:

Sverige, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (23.04.2024):

9 408 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,5%

Aksjer:

99,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.10.1994

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Atlas Copco AB Class B

8,7%

AstraZeneca PLC

5,7%

Hexagon AB Class B

5,7%

Assa Abloy AB Class B

5,1%

Nordnet AB (publ) Ordinary Shares

4,5%

Munters Group AB Class B

4,5%

Essity AB Class B

3,9%

Addnode Group AB Class B

3,8%

Hemnet Group AB

3,4%

Avanza Bank Holding AB

3,3%

Sektor

Industri

47,3%

Teknologi

15,3%

Helse

8,5%

Finans

7,8%

Syklisk konsum

6,3%

Defensivt konsum

6,3%

Kommunikasjon

5,7%

Eiendom

2,9%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. Porteføljens samlede risiko søkes minimalisert gjennom å diversifisere ved å spre fondets midler på et større antall selskaper i flere ulike bransjer. Fondets egen referanseindeks er Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index.