ODIN Sverige C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,20%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

4,2%

Siste 6 måneder:

23,2%

Hittil i år:

15,9%

Siste år:

29,3%

Siste 3 år (per år):

-2,0%

Siste 5 år (per år):

15,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0008000023

Forvaltningskapital:

16 780 560 289 kr

Kategori:

Sverige, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (22.07.2024):

10 498 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,4%

Aksjer:

98,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.10.1994

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Atlas Copco AB Class B

8,4%

AstraZeneca PLC

8,2%

Hexagon AB Class B

5,3%

Nordnet AB (publ) Ordinary Shares

5,1%

Avanza Bank Holding AB

4,8%

Essity AB Class B

4,8%

Addnode Group AB Class B

3,9%

Assa Abloy AB Class B

3,8%

ABB Ltd

3,7%

Sweco AB Class B

3,7%

Sektor

Industri

42,6%

Teknologi

15,2%

Helse

11,1%

Finans

10,0%

Syklisk konsum

8,2%

Defensivt konsum

7,9%

Eiendom

2,8%

Kommunikasjon

2,3%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

ODIN Sverige er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1994, og som har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i det svenske aksjemarkedet. Sverige står bak noen av verdens mest suksessfulle selskaper, og vår forvaltningsavdeling i Stockholm har stor kompetanse innenfor dette markedet. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.