ODIN Norden C

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

6,9%

Siste 6 måneder:

16,2%

Hittil i år:

11,8%

Siste år:

8,9%

Siste 3 år (per år):

6,1%

Siste 5 år (per år):

14,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0008000155

Forvaltningskapital:

23 956 065 397 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (22.05.2024):

5 062 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,3%

Aksjer:

96,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.06.1990

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,5%

Munters Group AB Class B

5,4%

Addtech AB Class B

4,9%

Atlas Copco AB Class B

4,4%

Ringkjoebing Landbobank A/S Bearer and/or registered Shs

3,9%

Beijer Ref AB Class B

3,7%

Hexagon AB Class B

3,4%

Securitas AB Class B

3,2%

Protector Forsikring ASA

3,1%

DSV AS

3,0%

Sektor

Industri

42,1%

Helse

15,2%

Finans

12,2%

Teknologi

10,4%

Defensivt konsum

8,5%

Syklisk konsum

6,9%

Materialer

2,5%

Energi

1,1%

Kommunikasjon

1,1%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet har som mål å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer i forhold til fondets referanseindeks ved å investere hovedsakelig i selskaper som er registrert i, har hovedkontor i eller er opprinnelig fra Sverige, Norge, Finland eller Danmark."