SKAGEN Avkastning

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,50%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

4,6%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

8,0%

Siste 3 år (per år):

3,1%

Siste 5 år (per år):

2,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0008000452

Forvaltningskapital:

1 176 474 931 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (23.04.2024):

142 kr

Obligasjoner:

93,2%

Kontanter:

6,8%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

16.09.1994

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Bank Norwegian ASA 5.82%

2,6%

Obos Eiendom As 6.8%

2,2%

Sparebanken Sor 5.67%

2,1%

Eiendomsspar 5.59%

2,1%

Norsk Hydro ASA 8.02%

1,8%

SalMar ASA 6.05%

1,7%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.71%

1,7%

Kongsberg Gruppen ASA 5.6%

1,7%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 6.52%

1,7%

SpareBank 1 SMN 5.54%

1,7%

Beskrivelse

SKAGEN Avkastning har et internasjonalt investeringsmandat, men investeringene foretas primært i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner. Fondet investerer i lån med lav kredittrisiko, det vil si statsobligasjoner, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner samt bankinnskudd.