C WorldWide Norge

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,55%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,30%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

3,9%

Siste 6 måneder:

11,2%

Hittil i år:

10,4%

Siste år:

18,7%

Siste 3 år (per år):

5,3%

Siste 5 år (per år):

8,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0008001476

Forvaltningskapital:

285 234 490 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (15.05.2024):

21 537 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,4%

Aksjer:

96,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

07.07.1995

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

7,0%

Mowi ASA

6,0%

DNB Bank ASA

5,6%

Aker BP ASA

5,6%

Schibsted ASA Class A

5,6%

Storebrand ASA

4,9%

Kongsberg Gruppen ASA

4,7%

Hafnia Ltd Ordinary Shares

4,7%

Telenor ASA

4,6%

SalMar ASA

4,5%

Sektor

Energi

23,8%

Defensivt konsum

16,6%

Finans

16,5%

Industri

15,2%

Materialer

11,6%

Kommunikasjon

10,5%

Teknologi

5,8%

Region

Europa

96,2%

Nord-Amerika

3,8%

Beskrivelse

Aksjefondet C WorldWide Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.