C WorldWide Norden

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,65%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

5,9%

Siste 6 måneder:

19,7%

Hittil i år:

15,6%

Siste år:

18,3%

Siste 3 år (per år):

13,4%

Siste 5 år (per år):

17,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0008001484

Forvaltningskapital:

681 393 933 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (15.05.2024):

24 859 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

29.11.1995

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

C WorldWide Nordic 2A

99,9%

Sektor

Industri

38,3%

Helse

19,9%

Finans

13,2%

Materialer

12,6%

Teknologi

8,0%

Defensivt konsum

5,9%

Forsyning

2,1%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

C WorldWide Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien geneArelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Fondets nordiske fokus gjør at det i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.