C WorldWide Emerging Markets

6.04%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

C WorldWide Emerging Markets har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært hører hjemme eller har sine primære aktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk- og markedsmessig risiko som andelseier må være klar over. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Avkastning

Siste måned

5.69%

Siste 6 måneder

9.89%

Hittil i år

6.04%

Siste år

13.79%

Siste 3 år (Per år)

-3.48%

Siste 5 år (Per år)

7.45%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.50%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.75%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

98.21%

Kontanter

1.79%

Selskaper med størst posisjon

 • C WORLDWIDE EMERGING MARKETS - 2A
  98.21%

Sektorer

 • Teknologi
  26.09%
 • Syklisk konsum
  22.85%
 • Industri
  17.96%
 • Finans
  17.70%
 • Eiendom
  8.37%
 • Defensivt konsum
  5.47%
 • Kommunikasjon
  1.56%

Regioner

 • Asia
  75.39%
 • Latin-Amerika
  19.42%
 • Nord-Amerika
  3.56%
 • Europa
  1.63%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Norden
  0%