C WorldWide Emerging Markets

1.79%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. C WorldWide Emerging Markets er et "emergingmarket" aksjefond som søker å skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært er hjemmhørende eller har sine primæreaktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier. HongKong og Singapore tilhører begge i denne gruppen. Geografisk finnes fremvoksende markeder typisk i Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst Europa. Der som e tland innenfor en utviklingsøkonomi på et tidspunkt blir vurdert som en industrialisert økonomi, vil landet fortsatt tilhøre fondets investerings univers i en overgangs periode på ett år. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringen forbundet med en viss politisk- og markedsmessig risiko. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond.

Avkastning

Siste 30 dager

-2.25%

Siste 6 måneder

0.93%

Hittil i år

1.79%

Siste år

6.28%

Siste 3 år (Per år)

20.31%

Siste 5 år (Per år)

14.04%

Pris

Pris for fondet

1.50%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.50%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

98.13%

Kontanter

1.87%

Selskaper med størst posisjon

 • C WORLDWIDE EMERGING MARKETS - 2A
  98.13%

Sektorer

 • Teknologi
  32.42%
 • Finans
  24.15%
 • Syklisk konsum
  16.89%
 • Kommunikasjon
  10.10%
 • Industri
  7.02%
 • Helse
  3.59%
 • Materialer
  2.60%
 • Eiendom
  1.90%
 • Defensivt konsum
  1.33%

Regioner

 • Asia
  79.73%
 • Latin-Amerika
  12.62%
 • Europa
  4.22%
 • Nord-Amerika
  3.43%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Norden
  0%