C WorldWide Globale Aksjer

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,65%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-0,9%

Siste 6 måneder:

12,6%

Hittil i år:

13,2%

Siste år:

14,4%

Siste 3 år (per år):

11,0%

Siste 5 år (per år):

14,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0008001500

Forvaltningskapital:

453 603 002 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Vekst

NAV/Kurs (20.06.2024):

29 942 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,3%

Aksjer:

95,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.01.1990

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

C WorldWide Global Equities 2A

95,7%

Sektor

Teknologi

26,6%

Finans

19,4%

Helse

13,9%

Industri

12,7%

Defensivt konsum

8,9%

Syklisk konsum

7,5%

Kommunikasjon

4,6%

Materialer

3,6%

Forsyning

2,9%

Region

Nord-Amerika

50,7%

Europa

26,1%

Asia

23,2%

Beskrivelse

C WorldWide Globale Aksjer har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.