Eika Norden

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

4,5%

Siste 6 måneder:

18,6%

Hittil i år:

15,0%

Siste år:

19,2%

Siste 3 år (per år):

11,9%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0008001880

Forvaltningskapital:

4 818 742 586 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (15.05.2024):

11 378 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,7%

Aksjer:

97,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.11.1998

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,8%

Volvo AB Class B

6,2%

Nordea Bank Abp

6,1%

Atlas Copco AB Class B

3,8%

Swedbank AB Class A

3,2%

Danske Bank A/S

3,1%

AstraZeneca PLC

3,0%

Pandora A/S

2,9%

UPM-Kymmene Oyj

2,8%

Aker BP ASA

2,8%

Sektor

Industri

37,3%

Finans

17,9%

Helse

14,5%

Materialer

8,1%

Syklisk konsum

6,6%

Energi

5,8%

Defensivt konsum

2,8%

Eiendom

2,7%

Kommunikasjon

2,7%

Teknologi

1,1%

Forsyning

0,5%

Region

Europa

98,1%

Nord-Amerika

1,9%

Beskrivelse

Fondet investerer primært i aksjer notert på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser, men har anledning til å investere inntil 20% av fondets forvaltningskapital på andre markedsplasser primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enelte selskap.