SKAGEN Likviditet

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,25%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,3%

Hittil i år:

3,1%

Siste år:

6,7%

Siste 3 år (per år):

3,4%

Siste 5 år (per år):

2,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0008004017

Forvaltningskapital:

3 772 621 764 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (19.06.2024):

105 kr

Obligasjoner:

128,1%

Kontanter:

-28,1%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.09.1998

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Norwegian Property ASA 5.71%

2,9%

Leaseplan Corporation NV 6.71%

2,1%

Norsk Hydro ASA 8.01%

2,0%

Sparebanken Vest 5.66%

1,9%

OBOS Boligkreditt AS 6.18%

1,7%

DFDS AS 6.94%

1,7%

Nykredit Realkredit A/S 5.98%

1,6%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.8%

1,6%

Brage Finans As 5.35%

1,6%

Brage Finans As 5.59%

1,6%

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.