SKAGEN Høyrente

0.45%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

Avkastning

Siste 30 dager

0.58%

Siste 6 måneder

1.78%

Hittil i år

0.45%

Siste år

1.42%

Siste 3 år (Per år)

1.34%

Siste 5 år (Per år)

1.50%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

164.28%

Selskaper med størst posisjon

 • Nordax Bank AB 21/24 FRN
  2.51%
 • Spb Vest 22/25 FRN
  2.39%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  2.21%
 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  2.07%
 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  2.06%
 • Norsk Hydro ASA 20/26 FRN
  1.73%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  1.63%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  1.59%
 • Sydbank A/S 20/24 FRN C
  1.53%
 • Brage Finans AS 21/24 FRN
  1.53%