SKAGEN Høyrente

5.03%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

Avkastning

Siste måned

0.65%

Siste 6 måneder

3.05%

Hittil i år

5.03%

Siste år

5.70%

Siste 3 år (Per år)

2.42%

Siste 5 år (Per år)

2.21%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

108.27%

Selskaper med størst posisjon

 • NOBA Bank Group AB 21/24 FRN
  2.80%
 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  2.75%
 • Spb Vest 22/25 FRN
  2.23%
 • OBOS-banken AS 23/26 FRN
  1.91%
 • Ørland Spb 20/25 FRN
  1.80%
 • LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07
  1.76%
 • DFDS A/S 23/26 FRN
  1.69%
 • Norsk Hydro ASA 20/26 FRN
  1.60%
 • Pareto Bank ASA 19/24 FRN
  1.59%
 • Brage Finans AS 20/24 FRN
  1.58%