SKAGEN Høyrente

1.02%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

Avkastning

Siste 30 dager

0.03%

Siste 6 måneder

0.36%

Hittil i år

1.02%

Siste år

1.12%

Siste 3 år (Per år)

1.65%

Siste 5 år (Per år)

1.53%

Pris

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

86.69%

Kontanter

11.55%

Annet

1.76%

Selskaper med størst posisjon

 • Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN
  3.12%
 • Norwegian Property ASA 17/22 FRN
  2.81%
 • OBOS BBL 19/22 FRN
  2.62%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.47%
 • LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK
  2.30%
 • Schibsted ASA 17/23 FRN
  2.16%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  1.81%
 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  1.81%
 • Bank Norwegian ASA 21/24 FRN
  1.76%
 • Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023
  1.68%