SKAGEN Høyrente

0.08%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.09%

Siste 6 måneder

0.11%

Hittil i år

0.08%

Siste år

0.52%

Siste 3 år (Per år)

1.34%

Siste 5 år (Per år)

1.38%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

89.20%

Kontanter

9.26%

Annet

1.54%

Selskaper med størst posisjon

 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.73%
 • Norwegian Property ASA 17/22 FRN
  2.43%
 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  2.43%
 • Brage Finans AS 20/23 FRN
  2.29%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  2.15%
 • LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK
  2.06%
 • Schibsted ASA 17/23 FRN
  1.87%
 • Scania CV 20/23 FRN NOK
  1.79%
 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN
  1.60%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  1.57%