SKAGEN Høyrente

-0.13%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.17%

Siste 6 måneder

-0.01%

Hittil i år

-0.13%

Siste år

0.00%

Siste 3 år (Per år)

1.04%

Siste 5 år (Per år)

1.23%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

137.31%

Annet

2.41%

Selskaper med størst posisjon

 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.70%
 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  2.44%
 • Bank Norwegian ASA 21/24 FRN
  2.41%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  2.15%
 • LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK
  2.06%
 • Nordea Bank Abp 18/23 FRN
  1.72%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  1.58%
 • Sydbank A/S 20/24 FRN C
  1.48%
 • Flekkefjord Spb 20/23 FRN
  1.43%
 • Danske Bank A/S 20/24 FRN C
  1.43%