SKAGEN Høyrente

1.95%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.26%

Siste 6 måneder

2.46%

Hittil i år

1.95%

Siste år

2.99%

Siste 3 år (Per år)

1.86%

Siste 5 år (Per år)

1.71%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

113.32%

Selskaper med størst posisjon

 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  3.11%
 • Nordax Bank AB 21/24 FRN
  2.63%
 • Spb Vest 22/25 FRN
  2.52%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  2.33%
 • Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR
  2.01%
 • Felleskjøpet Agri 4,43% CERT 181 060723
  1.88%
 • Norsk Hydro ASA 20/26 FRN
  1.80%
 • Pareto Bank ASA 19/24 FRN
  1.79%
 • Norwegian Property ASA 20/24 FRN
  1.78%
 • Sydbank A/S 20/24 FRN C
  1.60%