C WorldWide Healthcare Select

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,95%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,70%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

18,7%

Hittil i år:

13,1%

Siste år:

5,1%

Siste 3 år (per år):

11,3%

Siste 5 år (per år):

12,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010022379

Forvaltningskapital:

98 085 250 kr

Kategori:

Bransjefond, Helsevern

NAV/Kurs (15.05.2024):

8 891 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

17.09.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

C WorldWide Medical 2A

99,9%

Sektor

Helse

100,0%

Region

Nord-Amerika

76,7%

Europa

23,3%

Beskrivelse

Aksjefondet C WorldWide Healthcare Select har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondet er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Andelseier er dermed svært eksponert mot forhold som påvirker denne sektoren særskilt, og risikoen vil være høyere enn ved diversifisering på tvers av bransjer. Et globalt investeringsunivers bidrar imidlertid til å redusere denne risikoen noe. Fondet er et interessant diversifiseringsprodukt for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.