Pareto Obligasjon

-0.40%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.37%

Siste 6 måneder

0.01%

Hittil i år

-0.40%

Siste år

-0.33%

Siste 3 år (Per år)

1.34%

Siste 5 år (Per år)

1.26%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

97.15%

Kontanter

1.77%

Annet

1.08%

Selskaper med størst posisjon

 • Namsos komm 20/23 FRN
  2.77%
 • Ferde AS 19/24 FRN
  2.77%
 • DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB
  2.73%
 • Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN
  2.73%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.26%
 • Storebrand Liv AS 14/PERP FRN STEP C SUB
  2.23%
 • Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB
  2.21%
 • Indre Østfold komm 22/25 FRN
  2.21%
 • Norwegian Property ASA 19/24 FRN
  2.20%
 • Eviny AS 20/25 FRN
  2.19%