Pareto Obligasjon

0.95%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Avkastning

Siste 30 dager

0.07%

Siste 6 måneder

0.36%

Hittil i år

0.95%

Siste år

1.15%

Siste 3 år (Per år)

1.97%

Siste 5 år (Per år)

1.58%

Pris

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

96.79%

Kontanter

3.21%

Selskaper med størst posisjon

 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  3.28%
 • Nordea Bank Abp 18/23 FRN
  2.54%
 • Volkswagen Financial Servi 21/24 FRN NOK
  2.53%
 • Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN
  2.52%
 • Totens Spb 19/29 FRN C SUB
  2.41%
 • Grong Spb 18/23 FRN
  2.38%
 • Drangedal Spb 20/23 FRN
  2.38%
 • Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK
  2.37%
 • Danske Bank A/S 19/22 FRN
  2.37%
 • Brage Finans AS 20/23 FRN
  2.37%