Pareto Obligasjon

2.02%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.19%

Siste 6 måneder

2.70%

Hittil i år

2.02%

Siste år

3.44%

Siste 3 år (Per år)

2.03%

Siste 5 år (Per år)

1.88%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

102.24%

Selskaper med størst posisjon

 • Landsbankinn hf. 22/24 FRN NOK
  2.98%
 • Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN
  2.89%
 • Borregaard ASA 4.47% CERT 183 241023
  2.55%
 • Entra ASA 3.73% CERT 029 160523
  2.55%
 • Statkraft AS 22/27 FRN
  2.39%
 • SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR
  2.35%
 • LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK
  2.16%
 • Agder Spb 22/27 FRN
  2.15%
 • Brage Finans AS 23/28 FRN
  2.14%
 • DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB
  2.13%