Pareto Obligasjon

0.90%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Avkastning

Siste 30 dager

0.63%

Siste 6 måneder

2.33%

Hittil i år

0.90%

Siste år

1.92%

Siste 3 år (Per år)

1.93%

Siste 5 år (Per år)

1.71%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

96.43%

Kontanter

3.57%

Selskaper med størst posisjon

 • Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN
  2.97%
 • Statkraft AS 22/27 FRN
  2.45%
 • Agder Spb 22/27 FRN
  2.21%
 • DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB
  2.21%
 • LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK
  2.20%
 • Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN
  2.18%
 • Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB
  2.16%
 • Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB
  1.88%
 • Fana Spb 22/33 FRN C SUB
  1.78%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  1.78%