Pareto Obligasjon

-0.07%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.13%

Siste 6 måneder

-0.05%

Hittil i år

-0.07%

Siste år

0.29%

Siste 3 år (Per år)

1.70%

Siste 5 år (Per år)

1.42%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

97.51%

Kontanter

1.39%

Annet

1.10%

Selskaper med størst posisjon

 • Namsos komm 20/23 FRN
  2.77%
 • Ferde AS 19/24 FRN
  2.76%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.27%
 • Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB
  2.25%
 • Storebrand Liv AS 14/PERP FRN STEP C SUB
  2.25%
 • Norwegian Property ASA 19/24 FRN
  2.23%
 • Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB
  2.22%
 • Indre Østfold komm 22/25 FRN
  2.21%
 • Eviny AS 20/25 FRN
  2.21%
 • Collector Bank AB 21/23 FRN
  2.20%