Pareto Obligasjon

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,35%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

4,1%

Hittil i år:

3,7%

Siste år:

8,7%

Siste 3 år (per år):

3,9%

Siste 5 år (per år):

3,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010025190

Forvaltningskapital:

1 997 985 696 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (20.06.2024):

1 065 kr

Obligasjoner:

94,6%

Kontanter:

3,8%

Aksjer:

0,0%

Annet:

1,6%

Startdato:

02.11.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nordea Eiendomskreditt AS 4%

2,9%

Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.55%

2,7%

DnB Bank ASA 7.03%

2,7%

Verd Boligkreditt AS 7.06%

2,7%

A Energi AS 5.6%

2,7%

OBOS Boligkreditt AS 5.29%

2,7%

SSB Boligkreditt As 5.29%

2,7%

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5.78%

2,6%

Kvika Banki Hf. 8.81%

2,2%

Swedbank AB (publ) 5.32%

2,1%

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.