Pareto Obligasjon

1.12%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Avkastning

Siste måned

0.61%

Siste 6 måneder

4.00%

Hittil i år

1.12%

Siste år

6.53%

Siste 3 år (Per år)

3.15%

Siste 5 år (Per år)

2.87%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

94.81%

Annet

3.32%

Kontanter

1.87%

Selskaper med størst posisjon

 • Norsk Hydro ASA 20/26 FRN
  2.78%
 • Telenor ASA 23/28 FRN C
  2.65%
 • Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB
  2.37%
 • Landsbankinn hf. 23/25 FRN NOK
  2.34%
 • Spar Nord Bank A/S 23/29 FRN C
  2.28%
 • Eiendomsspar AS 21/26 FRN
  2.25%
 • Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR
  2.12%
 • Entra ASA 19/25 FRN
  2.09%
 • Spb Øst 23/30 FRN
  1.99%
 • Norwegian Property ASA 20/25 FRN
  1.99%