ODIN Europa C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.03

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

NO0010029044

Forvaltningskapital:

4 925 522 343 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (15.03.2024):

261 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,8%

Aksjer:

96,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.11.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Bunzl PLC

6,8%

IMCD NV

6,2%

SAP SE

5,4%

Essilorluxottica

5,3%

Wolters Kluwer NV

5,0%

Beazley PLC

4,8%

Bureau Veritas SA

4,5%

Dassault Systemes SE

4,3%

DCC PLC

4,0%

Legrand SA

4,0%

Sektor

Industri

26,0%

Helse

15,5%

Teknologi

15,0%

Defensivt konsum

13,2%

Syklisk konsum

9,3%

Finans

8,3%

Materialer

6,4%

Energi

4,2%

Kommunikasjon

2,1%

Region

Europa

96,7%

Nord-Amerika

3,3%

Beskrivelse

ODIN Europa er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Fondet er et langsiktig investeringsalternativ, og det anbefales en minimum investeringshorisont på 5 år. Kortere investeringshorisont øker risikoen for tap. Referanseindeks er MSCI Europe. Merk at ODIN Europa fra 15.11.1999 til 24.11.04 var et fond i fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond.