Alfred Berg Humanfond

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,02%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,48%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

6,6%

Siste 6 måneder:

15,9%

Hittil i år:

13,5%

Siste år:

23,5%

Siste 3 år (per år):

10,4%

Siste 5 år (per år):

10,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010032055

Forvaltningskapital:

140 728 719 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

509 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,9%

Aksjer:

97,0%

Annet:

0,1%

Startdato:

23.12.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alfred Berg Norge C (NOK)

99,9%

Sektor

Finans

21,6%

Defensivt konsum

21,5%

Energi

20,1%

Industri

17,3%

Kommunikasjon

9,2%

Materialer

6,8%

Teknologi

2,7%

Syklisk konsum

0,7%

Eiendom

0,2%

Region

Europa

96,5%

Nord-Amerika

1,9%

Asia

1,7%

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.