Alfred Berg Humanfond

3.14%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.15%

Siste 6 måneder

2.59%

Hittil i år

3.14%

Siste år

-5.56%

Siste 3 år (Per år)

13.42%

Siste 5 år (Per år)

6.58%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.27%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.48%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.04%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

98.53%

Kontanter

1.34%

Annet

0.12%

Selskaper med størst posisjon

 • ALFRED BERG NORGE C (NOK)
  99.94%

Sektorer

 • Finans
  20.48%
 • Defensivt konsum
  19.36%
 • Energi
  18.94%
 • Materialer
  15.00%
 • Industri
  13.34%
 • Teknologi
  5.87%
 • Kommunikasjon
  5.49%
 • Eiendom
  1.16%
 • Syklisk konsum
  0.35%

Regioner

 • Norden
  94.70%
 • Europa
  3.12%
 • Asia
  1.22%
 • Nord-Amerika
  0.96%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%