Alfred Berg Humanfond

1.07%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av 40-60 selskaper og fondet følger våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning og deler ved årets slutt ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av våre 50 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger.

Avkastning

Siste 30 dager

-2.33%

Siste 6 måneder

0.86%

Hittil i år

1.07%

Siste år

11.75%

Siste 3 år (Per år)

12.17%

Siste 5 år (Per år)

11.05%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.27%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.48%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.04%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

97.58%

Kontanter

2.31%

Annet

0.12%

Selskaper med størst posisjon

 • Alfred Berg Norge C
  99.96%

Sektorer

 • Finans
  23.10%
 • Defensivt konsum
  21.86%
 • Materialer
  15.45%
 • Energi
  15.12%
 • Kommunikasjon
  8.14%
 • Industri
  7.22%
 • Teknologi
  6.35%
 • Eiendom
  2.40%
 • Syklisk konsum
  0.36%

Regioner

 • Norden
  98.99%
 • Europa
  1.01%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%