Alfred Berg Humanfond

9.53%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

3.02%

Siste 6 måneder

6.89%

Hittil i år

9.53%

Siste år

8.77%

Siste 3 år (Per år)

9.97%

Siste 5 år (Per år)

8.31%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.27%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.48%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.04%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

97.30%

Kontanter

2.59%

Annet

0.11%

Selskaper med størst posisjon

 • ALFRED BERG NORGE C (NOK)
  99.92%

Sektorer

 • Energi
  22.34%
 • Finans
  21.31%
 • Defensivt konsum
  19.02%
 • Industri
  15.29%
 • Materialer
  10.18%
 • Kommunikasjon
  6.08%
 • Teknologi
  4.51%
 • Eiendom
  0.79%
 • Syklisk konsum
  0.47%

Regioner

 • Norden
  93.32%
 • Europa
  3.64%
 • Asia
  2.09%
 • Nord-Amerika
  0.96%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%