Alfred Berg Humanfond

2.50%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

2.50%

Siste 6 måneder

-3.44%

Hittil i år

2.50%

Siste år

-2.38%

Siste 3 år (Per år)

9.62%

Siste 5 år (Per år)

8.25%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.27%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.48%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.04%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

101.46%

Annet

0.12%

Selskaper med størst posisjon

 • Alfred Berg Norge C (NOK)
  101.94%

Sektorer

 • Energi
  22.12%
 • Finans
  20.51%
 • Defensivt konsum
  16.24%
 • Materialer
  14.62%
 • Industri
  13.36%
 • Teknologi
  6.12%
 • Kommunikasjon
  5.19%
 • Eiendom
  1.54%
 • Syklisk konsum
  0.29%

Regioner

 • Norden
  95.68%
 • Europa
  2.72%
 • Asia
  1.59%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%