Alfred Berg Humanfond

-12.85%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

-8.52%

Siste 6 måneder

-15.06%

Hittil i år

-12.85%

Siste år

-8.53%

Siste 3 år (Per år)

7.89%

Siste 5 år (Per år)

6.09%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.27%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.48%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.04%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

97.82%

Kontanter

2.06%

Annet

0.11%

Selskaper med størst posisjon

 • Alfred Berg Norge C
  99.96%

Sektorer

 • Defensivt konsum
  22.74%
 • Finans
  20.29%
 • Energi
  18.94%
 • Materialer
  14.31%
 • Industri
  10.55%
 • Teknologi
  5.63%
 • Kommunikasjon
  5.35%
 • Eiendom
  1.82%
 • Syklisk konsum
  0.37%

Regioner

 • Norden
  97.81%
 • Europa
  2.04%
 • Asia
  0.15%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%