Pareto Investment Fund A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,60%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,45%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 04.12

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

NO0010040496

Forvaltningskapital:

367 062 424 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (04.12.2023):

336 117 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

6,5%

Aksjer:

93,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

03.01.1985

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Aker BP ASA

8,4%

Yara International ASA

6,8%

TGS ASA

6,7%

Nordic Semiconductor ASA

6,3%

Scatec ASA Ordinary Shares

4,5%

Equinor ASA

4,5%

Mowi ASA

4,4%

Kitron ASA

4,3%

Nykode Therapeutics AS Ordinary Shares

4,0%

Zaptec ASA Ordinary Shares

3,9%

Sektor

Energi

27,4%

Defensivt konsum

22,5%

Teknologi

12,9%

Materialer

11,3%

Syklisk konsum

8,3%

Helse

7,3%

Forsyning

4,8%

Finans

3,0%

Industri

2,6%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Formålet for forvaltningen av Pareto Investment Fund er å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Pareto Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer.