ODIN Eiendom C

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-5,0%

Siste 6 måneder:

0,6%

Hittil i år:

-1,3%

Siste år:

35,3%

Siste 3 år (per år):

-8,3%

Siste 5 år (per år):

6,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010062953

Forvaltningskapital:

3 298 484 194 kr

Kategori:

Eiendom, Indirekte - Øvrige

NAV/Kurs (20.06.2024):

1 511 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

98,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

24.08.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nyfosa AB

8,5%

AB Sagax Class B

8,0%

Fastighets AB Balder Class B

7,9%

Castellum AB

7,8%

Stendorren Fastigheter AB Class B

4,6%

Swedish Logistic Property AB Class B

4,6%

NP3 Fastigheter AB

4,5%

Catena AB

3,9%

FastPartner AB Class A

3,8%

Fastighetsbolaget Emilshus AB

3,7%

Sektor

Eiendom

100,0%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

ODIN Eiendom er et fond som investerer i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av de nordiske landene. Selskapene som fondet investerer i er hovedsakelig beskjeftiget i eller med eiendom. Referanseindeksen er VINX Real Estate Index.