Holberg Likviditet A

0.43%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Holberg Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Fondet er et godt alternativ til bankinnskudd.

Avkastning

Siste 30 dager

0.02%

Siste 6 måneder

0.18%

Hittil i år

0.43%

Siste år

0.56%

Siste 3 år (Per år)

1.45%

Siste 5 år (Per år)

1.44%

Pris

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.13%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.23%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

75.67%

Kontanter

24.33%

Selskaper med størst posisjon

 • Nordea Bank Abp 19/22 FRN
  3.87%
 • Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN
  3.63%
 • Spb Vest Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD
  3.08%
 • SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD
  2.94%
 • Totens Spb Boligkred AS 20/24 FRN C COVD
  2.45%
 • Spb 1 SMN 18/23 FRN
  2.31%
 • Porsgrunn komm 21/23 FRN
  2.17%
 • Helgeland Boligkredi AS 21/22 FRN C COVD
  2.17%
 • BKK AS 18/23 FRN
  2.08%
 • Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN
  2.02%