Eika Global

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

3,1%

Siste 6 måneder:

16,5%

Hittil i år:

15,3%

Siste år:

24,6%

Siste 3 år (per år):

14,7%

Siste 5 år (per år):

13,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010075476

Forvaltningskapital:

5 769 251 634 kr

Kategori:

Global, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (15.05.2024):

3 197 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,5%

Aksjer:

97,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.06.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,1%

Apple Inc

3,4%

NVIDIA Corp

3,3%

Alphabet Inc Class C

2,2%

Meta Platforms Inc Class A

1,6%

Amazon.com Inc

1,4%

Eli Lilly and Co

1,0%

Broadcom Inc

0,9%

PulteGroup Inc

0,7%

UnitedHealth Group Inc

0,7%

Sektor

Teknologi

23,3%

Finans

15,2%

Helse

12,1%

Syklisk konsum

11,9%

Industri

10,6%

Kommunikasjon

7,4%

Defensivt konsum

6,2%

Materialer

4,3%

Energi

4,0%

Eiendom

2,5%

Forsyning

2,4%

Region

Nord-Amerika

72,5%

Europa

17,4%

Asia

9,0%

Afrika/Midt-Østen

0,6%

Latin-Amerika

0,6%

Beskrivelse

Eika Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i globale velutviklede aksjemarkeder. Fondet eksponeres mot systematiske investeringsstrategier som gir økt forventet avkastning over tid. Allokeringen til region og sektor vil holdes nær sammensetningen i referanseindeksen. Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG) og har UCITS-status. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer og fondet er ikke valutasikret.