Alfred Berg Obligasjon C

4.12%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

2.30%

Siste 6 måneder

4.08%

Hittil i år

4.12%

Siste år

5.32%

Siste 3 år (Per år)

-0.01%

Siste 5 år (Per år)

1.39%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

89.53%

Kontanter

8.76%

Annet

1.71%

Selskaper med størst posisjon

 • SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.47 PCT 15-MAR-2028
  2.74%
 • KLP KOMMUNEKREDITT AS 4.40 PCT 17-OCT-2029
  2.03%
 • BANE NOR EIENDOM AS 3M NIBOR+0.57 PCT 18-FEB-2026
  1.76%
 • SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.75 PCT 20-SEP-2027
  1.74%
 • NORSK HYDRO ASA 3M NIBOR+3.29 PCT 16-FEB-2026
  1.67%
 • NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 3M NIBOR+0.47 PCT 02-FEB-2028
  1.58%
 • DNB BANK ASA 3M NIBOR+1.75 PCT 23-MAY-2033
  1.56%
 • NORGESGRUPPEN ASA 3M NIBOR+1.10 PCT 21-FEB-2029
  1.56%
 • SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.38 PCT 15-MAR-2027
  1.48%
 • SPAREBANKEN VEST 3M NIBOR+0.68 PCT 07-APR-2026
  1.37%