Alfred Berg Obligasjon C

-0.16%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.

Avkastning

Siste 30 dager

0.24%

Siste 6 måneder

-0.03%

Hittil i år

-0.16%

Siste år

-0.36%

Siste 3 år (Per år)

2.27%

Siste 5 år (Per år)

2.14%

Pris

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Kontanter

125.60%

Annet

1.36%

Selskaper med størst posisjon

 • NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 2.17 PCT 22-MAY-2026
  2.48%
 • BKK AS 3M NIBOR+0.64 PCT 20-JAN-2027
  2.31%
 • SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.75 PCT 20-SEP-2027
  1.96%
 • ENTRA ASA 3M NIBOR+0.11 PCT 10-SEP-2026
  1.66%
 • ORKLA ASA 2.35 PCT 28-SEP-2026
  1.57%
 • BANE NOR EIENDOM AS 3M NIBOR+0.57 PCT 18-FEB-2026
  1.48%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+0.55 PCT 03-FEB-2026
  1.46%
 • SCANIA CV AB 3M NIBOR+3.00 PCT 16-APR-2025
  1.44%
 • VOLVO TREASURY AB 3M NIBOR+1.00 PCT 13-FEB-2024
  1.41%
 • SPAREBANK 1 SMN 3M NIBOR+0.55 PCT 10-APR-2025
  1.36%