Alfred Berg Obligasjon C

-5.83%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.34%

Siste 6 måneder

-2.65%

Hittil i år

-5.83%

Siste år

-6.33%

Siste 3 år (Per år)

-0.70%

Siste 5 år (Per år)

0.23%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

109.61%

Annet

4.19%

Selskaper med størst posisjon

 • SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.28 PCT 17-JUN-2025
  2.72%
 • NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 2.17 PCT 22-MAY-2026
  2.43%
 • SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.38 PCT 15-MAR-2027
  2.38%
 • BKK AS 3M NIBOR+0.61 PCT 16-JAN-2026
  1.94%
 • NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 3M NIBOR+0.33 PCT 17-MAR-2027
  1.87%
 • BKK AS 3M NIBOR+0.64 PCT 20-JAN-2027
  1.59%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+0.55 PCT 03-FEB-2026
  1.49%
 • BANE NOR EIENDOM AS 3M NIBOR+0.57 PCT 18-FEB-2026
  1.49%
 • SCANIA CV AB 3M NIBOR+3.00 PCT 16-APR-2025
  1.45%
 • SPAREBANK 1 SMN 3M NIBOR+0.55 PCT 10-APR-2025
  1.39%