Alfred Berg Obligasjon C

1.34%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

1.22%

Siste 6 måneder

2.33%

Hittil i år

1.34%

Siste år

-1.16%

Siste 3 år (Per år)

0.26%

Siste 5 år (Per år)

0.99%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Kontanter

138.80%

Annet

2.02%

Selskaper med størst posisjon

 • SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.28 PCT 17-JUN-2025
  2.67%
 • NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 2.17 PCT 22-MAY-2026
  2.40%
 • SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.38 PCT 15-MAR-2027
  2.34%
 • KLP KOMMUNEKREDITT AS 4.40 PCT 17-OCT-2029
  2.10%
 • BKK AS 3M NIBOR+0.61 PCT 16-JAN-2026
  1.95%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+0.55 PCT 03-FEB-2026
  1.79%
 • BANE NOR EIENDOM AS 3M NIBOR+0.57 PCT 18-FEB-2026
  1.73%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+1.80 PCT 21-NOV-2028
  1.37%
 • SPAREBANK 1 SMN 3M NIBOR+0.55 PCT 10-APR-2025
  1.37%
 • SPAREBANKEN VEST 3M NIBOR+0.68 PCT 07-APR-2026
  1.34%