Alfred Berg Obligasjon C

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,50%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,3%

Siste 6 måneder:

3,7%

Hittil i år:

0,9%

Siste år:

5,0%

Siste 3 år (per år):

0,7%

Siste 5 år (per år):

1,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010089410

Forvaltningskapital:

9 268 436 655 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (16.05.2024):

117 kr

Obligasjoner:

93,4%

Kontanter:

3,7%

Aksjer:

0,0%

Annet:

2,9%

Startdato:

01.11.1990

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.17%

2,7%

KLP Kommunekreditt AS 4.4%

2,1%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.28%

1,8%

Bane Nor Eiendom AS 5.3%

1,7%

Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.44%

1,7%

Eidsiva Energi AS 5.36%

1,6%

Norsk Hydro ASA 8.02%

1,6%

Stadshypotek Ab (Publ) 5.25%

1,6%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.44%

1,6%

DnB Bank ASA 6.46%

1,5%

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK.