Alfred Berg Obligasjon C

0.05%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

-0.99%

Siste 6 måneder

0.84%

Hittil i år

0.05%

Siste år

0.13%

Siste 3 år (Per år)

-0.69%

Siste 5 år (Per år)

0.64%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Kontanter

146.74%

Annet

1.93%

Selskaper med størst posisjon

 • SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.47 PCT 15-MAR-2028
  2.58%
 • NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 3M NIBOR+0.47 PCT 02-FEB-2028
  2.49%
 • KLP KOMMUNEKREDITT AS 4.40 PCT 17-OCT-2029
  2.05%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+0.55 PCT 03-FEB-2026
  1.90%
 • BANE NOR EIENDOM AS 3M NIBOR+0.57 PCT 18-FEB-2026
  1.65%
 • FANA SPAREBANK 3M NIBOR+0.44 PCT 20-AUG-2026
  1.62%
 • NORSK HYDRO ASA 3M NIBOR+3.29 PCT 16-FEB-2026
  1.58%
 • NORGESGRUPPEN ASA 3M NIBOR+1.10 PCT 21-FEB-2029
  1.46%
 • DNB BANK ASA 3M NIBOR+1.75 PCT 23-MAY-2033
  1.46%
 • SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.38 PCT 15-MAR-2027
  1.39%