Alfred Berg Likviditet Pluss C

4.74%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

0.56%

Siste 6 måneder

2.92%

Hittil i år

4.74%

Siste år

5.26%

Siste 3 år (Per år)

2.24%

Siste 5 år (Per år)

1.99%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

91.57%

Kontanter

8.43%

Selskaper med størst posisjon

 • EVINY AS 3M NIBOR+0.58 PCT 28-JAN-2025
  3.11%
 • NORDEA BANK ABP 3M NIBOR+0.94 PCT 19-MAY-2025
  2.86%
 • STOREBRAND BANK ASA 3M NIBOR+0.77 PCT 15-AUG-2025
  2.66%
 • AVINOR AS 3M NIBOR+1.19 PCT 29-APR-2026
  2.35%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+0.55 PCT 03-FEB-2026
  2.32%
 • SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE 3M NIBOR+0.28 PCT 15-OCT-2024
  1.97%
 • VOLVO TREASURY AB 3M NIBOR+1.55 PCT 03-JUL-2024
  1.97%
 • NORSK HYDRO ASA 3M NIBOR+3.29 PCT 16-FEB-2026
  1.82%
 • AGDER ENERGI AS 3M NIBOR+0.68 PCT 04-APR-2024
  1.66%
 • LYSE AS 3M NIBOR+0.80 PCT 16-JUN-2025
  1.59%