Alfred Berg Likviditet Pluss C

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,1%

Hittil i år:

2,2%

Siste år:

5,9%

Siste 3 år (per år):

3,0%

Siste 5 år (per år):

2,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010089428

Forvaltningskapital:

13 132 020 992 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (15.05.2024):

105 kr

Obligasjoner:

92,9%

Kontanter:

6,6%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,5%

Startdato:

02.10.1991

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Eviny AS 5.29%

4,7%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.25%

3,7%

Nordea Bank ABP 5.67%

3,3%

Storebrand Bank ASA 5.49%

3,0%

Avinor AS 5.9%

3,0%

Norsk Hydro ASA 8.02%

2,7%

Scania CV AB 7.71%

2,3%

Volvo Treasury AB (publ) 6.28%

2,0%

Sparebanken Vest 5.4%

2,0%

SpareBank 1 SMN 5.26%

1,8%

Beskrivelse

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.