Alfred Berg Likviditet Pluss C

0.64%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.

Avkastning

Siste 30 dager

0.04%

Siste 6 måneder

0.25%

Hittil i år

0.64%

Siste år

0.88%

Siste 3 år (Per år)

1.31%

Siste 5 år (Per år)

1.31%

Pris

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

91.75%

Kontanter

8.25%

Selskaper med størst posisjon

 • VOLVO TREASURY AB 3M NIBOR+2.00 PCT 05-APR-2023
  2.75%
 • LANDSBANKINN HF 3M NIBOR+1.75 PCT 21-FEB-2022
  2.74%
 • BN BANK ASA 3M NIBOR+0.48 PCT 15-FEB-2024
  2.59%
 • NORDEA BANK ABP 3M NIBOR+0.33 PCT 12-AUG-2022
  2.41%
 • STEEN & STROM AS 3M NIBOR+0.69 PCT 14-SEP-2022
  2.34%
 • SBANKEN ASA 3M NIBOR+0.61 PCT 26-SEP-2023
  2.10%
 • BKK AS 3M NIBOR+0.76 PCT 24-MAY-2024
  1.93%
 • NORSK HYDRO ASA 3M NIBOR+2.89 PCT 15-MAY-2023
  1.93%
 • BMW FINANCE NV 3M NIBOR+1.94 PCT 21-APR-2023
  1.62%
 • DANSKE BANK A/S 3M NIBOR+1.75 PCT 07-MAR-2024
  1.51%