Alfred Berg Aktiv

10.60%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamentalog sentiment og bransjenivå. Avkastningen må derfor forventes å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.

Avkastning

Siste måned

1.01%

Siste 6 måneder

6.84%

Hittil i år

10.60%

Siste år

10.72%

Siste 3 år (Per år)

12.00%

Siste 5 år (Per år)

9.09%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.50%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.60%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.15%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

98.30%

Kontanter

1.58%

Annet

0.12%

Selskaper med størst posisjon

 • STATOIL
  9.70%
 • DNB BANK
  7.91%
 • MARINE HARVEST
  7.19%
 • SALMAR
  6.73%
 • VAR ENERGI
  4.85%
 • WALLENIUS WILHELMSEN
  4.84%
 • SPAREBANK SR-BANK
  4.45%
 • PROTECTOR FORSIKRING
  4.35%
 • SUBSEA SA
  4.16%
 • BW LPG LTD
  3.19%

Sektorer

 • Energi
  25.95%
 • Finans
  22.77%
 • Defensivt konsum
  19.68%
 • Industri
  15.98%
 • Materialer
  6.75%
 • Kommunikasjon
  4.25%
 • Teknologi
  3.65%
 • Syklisk konsum
  0.64%
 • Eiendom
  0.31%

Regioner

 • Norden
  91.92%
 • Europa
  4.83%
 • Asia
  3.24%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%