Alfred Berg Aktiv

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.06

Siste måned:

-0,5%

Siste 6 måneder:

16,4%

Hittil i år:

14,9%

Siste år:

24,6%

Siste 3 år (per år):

10,5%

Siste 5 år (per år):

12,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010089444

Forvaltningskapital:

4 203 439 312 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (21.06.2024):

2 892 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,6%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,1%

Startdato:

29.12.1995

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

SalMar ASA

8,0%

Mowi ASA

7,8%

DNB Bank ASA

6,3%

Kongsberg Gruppen ASA

5,7%

Protector Forsikring ASA

5,0%

Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1

4,8%

Equinor ASA

4,7%

Subsea 7 SA

4,6%

SpareBank 1 SR Bank ASA

4,5%

Var Energi ASA

4,1%

Sektor

Finans

23,9%

Defensivt konsum

20,5%

Energi

20,1%

Industri

20,1%

Kommunikasjon

6,2%

Materialer

4,3%

Teknologi

3,4%

Syklisk konsum

1,3%

Eiendom

0,1%

Region

Europa

95,2%

Asia

2,6%

Nord-Amerika

2,2%

Beskrivelse

Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamentalog sentiment og bransjenivå. Avkastningen må derfor forventes å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.