Alfred Berg Likviditet

0.40%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

0.42%

Siste 6 måneder

1.59%

Hittil i år

0.40%

Siste år

1.95%

Siste 3 år (Per år)

1.26%

Siste 5 år (Per år)

1.35%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

82.88%

Kontanter

17.12%

Selskaper med størst posisjon

 • Trø¸ndelag fylke 19/23 FRN
  4.46%
 • Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%
  3.97%
 • DNB Bank ASA 19/23 FRN
  3.93%
 • SWEDA Float 05/04/23
  3.58%
 • NO0010881386_NOK_TEMP_AIM
  3.58%
 • NO0010861362_NOK_TEMP_AIM
  3.57%
 • Spb 1 SMN 18/23 FRN
  3.57%
 • Bø¦rum komm FRN CERT 364 080923
  3.57%
 • Volvofinans Bank AB 18/23 FRN
  3.57%
 • Drammen komm FRN CERT 365 260423
  3.57%