Alfred Berg Likviditet

3.24%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

0.41%

Siste 6 måneder

2.29%

Hittil i år

3.24%

Siste år

4.27%

Siste 3 år (Per år)

1.87%

Siste 5 år (Per år)

1.76%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

64.92%

Kontanter

35.08%

Selskaper med størst posisjon

 • SPB 1 SØRØST-NORGE 19/24 FRN
  4.86%
 • STOREBRAND BANK ASA 21/24 FRN
  4.84%
 • ARENDAL KOMM 4.145% CERT 184 021123
  4.83%
 • STORD KOMM 4.155% CERT 184 031123
  4.83%
 • SPB 1 ØSTLANDET 17/23 2.00%
  4.35%
 • DNB BANK ASA 19/23 FRN
  4.26%
 • SPB 1 SMN 18/24 2.19%
  4.01%
 • BÆRUM KOMM FRN CERT 364 080923
  3.87%
 • VEGAMOT AS 20/23 FRN
  3.87%
 • ISLANDSBANKI HF (ÍSLANDSBANKI) 21/24 FRN
  3.79%