Alfred Berg Likviditet

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,8%

Hittil i år:

2,0%

Siste år:

5,4%

Siste 3 år (per år):

2,9%

Siste 5 år (per år):

2,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010089485

Forvaltningskapital:

1 171 094 227 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (16.05.2024):

86 kr

Obligasjoner:

83,2%

Kontanter:

16,8%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.12.1995

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.63%

4,4%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.28%

4,4%

Sparebanken Ost 5.32%

4,4%

Sparebank 1 Nordmore 5.38%

4,4%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.26%

4,4%

Lier Kommune 5.214%

4,4%

Askoy Kommune 5.127%

4,4%

Arendal Kommune 5.07%

4,4%

Sula kommune 5.22%

4,4%

Asker Kommune 4.85%

4,4%

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Low Risk Index NOK.