Alfred Berg Likviditet

0.54%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert.

Avkastning

Siste 30 dager

0.04%

Siste 6 måneder

0.22%

Hittil i år

0.54%

Siste år

0.59%

Siste 3 år (Per år)

1.23%

Siste 5 år (Per år)

1.26%

Pris

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

81.07%

Kontanter

18.93%

Selskaper med størst posisjon

 • Spb Sør 17/22 FRN
  5.89%
 • Spb 1 Østlandet 17/22 FRN
  4.92%
 • Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK
  4.92%
 • DNB Bank ASA 19/22 FRN
  4.91%
 • Nordea Bank Abp 19/22 FRN
  4.91%
 • Stord komm 0,585% CERT 365 190422
  4.89%
 • Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN
  4.46%
 • Storebrand ASA 17/22 FRN
  3.95%
 • LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK
  3.94%
 • Arion Banki hf 19/22 FRN NOK
  3.93%