Alfred Berg Likviditet

0.69%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

0.13%

Siste 6 måneder

0.50%

Hittil i år

0.69%

Siste år

0.81%

Siste 3 år (Per år)

1.02%

Siste 5 år (Per år)

1.15%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

71.05%

Kontanter

28.95%

Selskaper med størst posisjon

 • Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN
  4.26%
 • Eiendomskreditt AS 20/23 FRN
  4.26%
 • Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%
  4.18%
 • SWEDA Float 05/04/23
  3.80%
 • NO0010881386_NOK_TEMP_AIM
  3.80%
 • Volvofinans Bank AB 18/23 FRN
  3.79%
 • Spb 1 SMN 18/23 FRN
  3.79%
 • NO0010861362_NOK_TEMP_AIM
  3.79%
 • DNB Bank ASA 19/22 FRN
  3.79%
 • Drammen komm FRN CERT 365 260423
  3.78%