Alfred Berg Likviditet

0.31%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert.

Avkastning

Siste 30 dager

0.05%

Siste 6 måneder

0.37%

Hittil i år

0.31%

Siste år

0.60%

Siste 3 år (Per år)

1.09%

Siste 5 år (Per år)

1.17%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

61.29%

Kontanter

38.71%

Selskaper med størst posisjon

 • Stord komm 0,585% CERT 365 190422
  5.79%
 • Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN
  5.23%
 • Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN
  4.86%
 • Spb 1 SMN 18/23 FRN
  4.65%
 • Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN
  4.65%
 • LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK
  4.64%
 • Storebrand ASA 17/22 FRN
  4.64%
 • Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN
  4.62%
 • Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN
  4.41%
 • Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN
  4.08%