DNB Grønt Skifte Norden A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,11%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,86%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

6,3%

Siste 6 måneder:

22,0%

Hittil i år:

14,9%

Siste år:

17,8%

Siste 3 år (per år):

5,8%

Siste 5 år (per år):

14,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010102866

Forvaltningskapital:

4 193 420 934 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (21.05.2024):

2 926 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,7%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

24.11.1989

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,7%

Vestas Wind Systems A/S

7,4%

Volvo AB Class B

6,0%

Atlas Copco AB Class A

5,1%

Orsted A/S

4,8%

Pandora A/S

4,4%

Novonesis AS Class B

4,0%

Danske Bank A/S

3,8%

Wartsila Corp

3,7%

NKT A/S

3,5%

Sektor

Industri

42,0%

Helse

15,3%

Finans

12,6%

Teknologi

7,7%

Materialer

6,7%

Forsyning

5,4%

Syklisk konsum

4,5%

Defensivt konsum

4,2%

Kommunikasjon

1,7%

Region

Europa

97,9%

Nord-Amerika

2,1%

Beskrivelse

DNB Grønt Skifte Norden investerer hovedsakelig i selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondet søker å investere i selskaper som har en potensiell positiv påvirkning på miljøet. Syv grønne områder er i fokus: klimaendringer, vannforvaltning, energieffektivisering, avfallshåndtering, vann- og luftforurensning, avskoging og biomangfold. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.