Eika Egenkapitalbevis

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

3,9%

Siste 6 måneder:

18,3%

Hittil i år:

10,8%

Siste år:

21,6%

Siste 3 år (per år):

14,0%

Siste 5 år (per år):

15,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010126030

Forvaltningskapital:

4 654 441 280 kr

Kategori:

Bransjefond, Finans

NAV/Kurs (16.05.2024):

472 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

7,4%

Aksjer:

92,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

SpareBank 1 SMN

9,5%

Sparebanken Vest AS

9,5%

SpareBank 1 Nord-Norge

8,9%

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert

5,8%

SpareBank 1 Sorost-Norge

4,6%

Sparebanken Sor

4,6%

Sparebanken Møre

4,5%

DNB Bank ASA

3,9%

Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert. Primary Capital Certificates

3,7%

SpareBank 1 Helgeland

3,6%

Sektor

Finans

100,0%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet investerer i egenkapitalbevis og aksjer innen finanssektoren notert på nordisk børs eller tilsvarende markedsplass. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi med fokus på å skape langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Porteføljens sammensetning av aksjer og egenkapitalbevis samt regionsfokus, søkes tilpasset forvalters vurdering av utsiktene for de ulike regioner og land.