Eika Alpha

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

2,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,50%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

5,1%

Siste 6 måneder:

20,0%

Hittil i år:

17,3%

Siste år:

35,0%

Siste 3 år (per år):

14,8%

Siste 5 år (per år):

13,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010212350

Forvaltningskapital:

435 590 428 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (24.05.2024):

6 229 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.01.2004

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nordic Semiconductor ASA

10,9%

Kongsberg Gruppen ASA

8,4%

Norsk Hydro ASA

5,7%

Frontline Plc

5,5%

Schibsted ASA Class A

5,0%

Novo Nordisk A/S Class B

4,6%

Golden Ocean Group Ltd

4,3%

Entra ASA Shs Unitary 144A/Reg S

4,2%

Norwegian Air Shuttle ASA

4,0%

AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares

3,7%

Sektor

Industri

23,4%

Teknologi

22,1%

Finans

12,7%

Kommunikasjon

12,6%

Materialer

6,7%

Energi

6,3%

Helse

4,7%

Eiendom

4,3%

Defensivt konsum

3,8%

Syklisk konsum

3,0%

Forsyning

0,5%

Region

Europa

85,1%

Nord-Amerika

14,1%

Asia

0,8%

Beskrivelse

Fondet investerer primært i aksjer på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser. Fondet kan investere inntil 20% i utenlandske aksjer primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi som skal gi meravkastning utover referanseindeksen OSEBX over tid. Investeringer foretas basert på forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land og markeder, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av de enkelte selskaper.