KLP Pengemarked

0.57%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

KLP Pengemarked er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond med lav risiko som hovedsakelig investerer i norske rentepapirer. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har svært lav renterisiko og lav kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning

Siste 30 dager

0.07%

Siste 6 måneder

0.22%

Hittil i år

0.57%

Siste år

0.59%

Siste 3 år (Per år)

1.20%

Siste 5 år (Per år)

1.24%

Pris

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

62.12%

Kontanter

37.88%

Selskaper med størst posisjon

 • BPS Nord - Bypa AS 0,76% CERT 092 210122
  4.28%
 • Sparebanken VestN+0.65
  4.28%
 • Frogn kommuneN+0.01
  3.86%
 • SpareskillingsbankenN+0.44
  3.56%
 • BPS Nord - E6 H AS 0,52% CERT 091 161221
  3.55%
 • Spb Ost 16/22 2,04%
  3.06%
 • SpareBank 1 Nord-NorgeN+0.66
  2.83%
 • Landkreditt Bank ASN+0.68
  2.74%
 • Hammerfest komm 0,38% CERT 091 071221
  2.73%
 • Sparebanken SorN+0.41
  2.65%