KLP Obligasjon 1 år

0.72%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

KLP Obligasjon 1 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent ett år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning

Siste 30 dager

0.19%

Siste 6 måneder

0.32%

Hittil i år

0.72%

Siste år

0.73%

Siste 3 år (Per år)

1.72%

Siste 5 år (Per år)

1.69%

Pris

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

98.87%

Kontanter

1.13%

Selskaper med størst posisjon

 • Brage Finans ASN+0.67
  4.84%
 • Nordea Bank Abp 13/23 4,05%
  4.39%
 • Spb 1 Sorost-Norge 16/24 2,245%
  4.14%
 • Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%
  4.10%
 • Spb Sor 15/22 2,44%
  4.09%
 • Fana Spb 17/23 2,20%
  4.07%
 • Spb 1 Helgeland 17/23 2,10%
  4.06%
 • Haugesund SparebankN+0.51
  4.03%
 • Flekkefjord SparebankN+0.42
  4.01%
 • DNB Bank ASAN+0.48
  3.71%