KLP Obligasjon 3 år P

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

3,1%

Hittil i år:

0,4%

Siste år:

3,9%

Siste 3 år (per år):

0,8%

Siste 5 år (per år):

1,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010272362

Forvaltningskapital:

1 235 691 398 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (15.05.2024):

1 018 kr

Obligasjoner:

99,0%

Kontanter:

1,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

22.07.1994

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Vestfold Og Telemark Fylkeskom 4.11%

5,9%

Brage Finans As 7.2%

5,1%

Sparebanken Sor 4.54%

4,9%

Sparebanken Ost 2.15%

4,6%

Sparebanken More 1.28%

4,6%

Ferde AS 1.65%

4,2%

Swedbank AB (publ) 4.88%

4,2%

Vegamot AS 3.829%

3,9%

Sbanken ASA 2%

3,8%

SpareBank 1 Ostlandet 2.25%

3,7%

Beskrivelse

KLP Obligasjon 3 år har som mål å gi høyest mulig avkastning innenfor fondets investeringsrammer.