KLP Obligasjon 3 år

-0.50%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

KLP Obligasjon 3 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent tre år. Fondet investerer kun i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.01%

Siste 6 måneder

-0.50%

Hittil i år

-0.50%

Siste år

-0.67%

Siste 3 år (Per år)

2.16%

Siste 5 år (Per år)

2.01%

Pris

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

99.55%

Kontanter

0.45%

Selskaper med størst posisjon

 • Ferde AS 21/26 1,65%
  5.69%
 • Spb Sor 17/23 2,02%
  5.29%
 • Spb 1 Ostfold Akershus 18/24 2,68%
  4.90%
 • Spb 1 SMN 18/24 2,19%
  4.30%
 • Drammen komm 19/24 2,155%
  4.28%
 • More Boligkreditt ASN+0.42
  3.82%
 • Brage Finans ASN+0.64
  3.69%
 • Spb 1 Ostlandet 21/28 2,25%
  3.65%
 • Oslo komm 13/23 3,65%
  3.38%
 • OBOS-banken AS 19/24 2,42%
  3.23%