KLP Obligasjon 5 år

-0.38%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

KLP Obligasjon 5 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent fem år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko, men renterisikoen er høy. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning

Siste 30 dager

0.70%

Siste 6 måneder

0.47%

Hittil i år

-0.38%

Siste år

-0.85%

Siste 3 år (Per år)

2.90%

Siste 5 år (Per år)

2.63%

Pris

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.20%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

98.88%

Kontanter

1.12%

Selskaper med størst posisjon

 • Oslo komm 15/25 2,60%
  4.92%
 • Oslo komm 17/27 2,30%
  4.56%
 • SWEDA 2.25 03/24/28 EMTN
  4.42%
 • Viken fylke 19/29 1,857%
  4.34%
 • Spb 1 SMN 18/24 2,33%
  4.10%
 • Oslo komm 15/24 2,35%
  4.07%
 • Kongsberg komm 16/26 2,078%
  4.02%
 • Oslo komm 20/30 1,50%
  3.81%
 • Larvik komm 19/29 2,138%
  3.62%
 • Den norske stat 21/31
  3.51%