KLP AksjeNorge Aktiv P

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,78%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,75%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,23%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

12,3%

Hittil i år:

10,7%

Siste år:

22,3%

Siste 3 år (per år):

12,3%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010272388

Forvaltningskapital:

9 009 089 897 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (15.05.2024):

12 188 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.03.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

9,1%

Mowi ASA

7,3%

DNB Bank ASA

6,1%

Schibsted ASA Class B

4,7%

Aker BP ASA

4,4%

Orkla ASA

4,3%

Subsea 7 SA

4,1%

SalMar ASA

4,0%

Norsk Hydro ASA

3,7%

Telenor ASA

3,7%

Sektor

Energi

23,4%

Defensivt konsum

20,0%

Industri

17,6%

Finans

12,2%

Kommunikasjon

11,4%

Materialer

8,9%

Teknologi

3,3%

Syklisk konsum

1,5%

Eiendom

0,8%

Forsyning

0,6%

Helse

0,3%

Region

Europa

97,2%

Nord-Amerika

2,1%

Asia

0,7%

Beskrivelse

KLP AksjeNorge søker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor fondets risikorammer gjennom en aktivt forvaltet portefølje av finansielle instrumenter.