Landkreditt Høyrente

2.58%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.

Avkastning

Siste 30 dager

0.13%

Siste 6 måneder

0.96%

Hittil i år

2.58%

Siste år

2.98%

Siste 3 år (Per år)

2.63%

Siste 5 år (Per år)

2.85%

Pris

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.31%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

94.95%

Kontanter

5.05%

Selskaper med størst posisjon

 • Spb 1 Nordvest FRN 12/01-23
  2.79%
 • Nordea Bank Abp FRN 18/09-23
  2.40%
 • Spb Sogn og Fjordane FRN 27/02-23
  2.38%
 • Spb Sør FRN 28/11-22
  2.38%
 • Jæren Sparebank FRN 29/11-24
  2.38%
 • Spb 1 Østfold Akershus FRN 01/12-22
  2.23%
 • Resurs Bank AB FRN 14/06-23
  2.07%
 • Spb 1 Østlandet FRN
  2.00%
 • Spareskillingsbanken FRN 21/10-22
  1.99%
 • Voss Veksel ASA FRN 31/03-22
  1.99%