Landkreditt Høyrente

0.63%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.

Avkastning

Siste 30 dager

0.77%

Siste 6 måneder

3.58%

Hittil i år

0.63%

Siste år

2.84%

Siste 3 år (Per år)

2.35%

Siste 5 år (Per år)

2.64%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.31%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

96.64%

Kontanter

3.36%

Selskaper med størst posisjon

 • Spb 1 Nord-Norge FRN 10/07-26
  3.09%
 • Spb 1 Nordmøre FRN 07/04-25
  2.73%
 • Nordea Bank Abp FRN 18/09-23
  2.33%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 13/11-24
  2.33%
 • Jæren Sparebank FRN 29/11-24
  2.32%
 • Pareto Bank ASA FRN 28/10-2027
  2.30%
 • Sbanken ASA FRN 08/09-25
  2.30%
 • Resurs Bank AB FRN 14/06-23
  2.01%
 • Larvikbanken FRN 06/03-25
  1.94%
 • KMC Properties FRN 11/12-23
  1.94%