Landkreditt Høyrente

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,23%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,25%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,13%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

4,4%

Hittil i år:

3,4%

Siste år:

8,2%

Siste 3 år (per år):

4,8%

Siste 5 år (per år):

3,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010279029

Forvaltningskapital:

2 095 318 724 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (24.05.2024):

105 kr

Obligasjoner:

90,7%

Kontanter:

6,5%

Aksjer:

0,0%

Annet:

2,8%

Startdato:

22.11.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

BN Bank ASA 6.03%

2,0%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.72%

1,9%

Sparebank 1 Nordmore 5.33%

1,7%

Spareskillingsbanken 5.36%

1,7%

SFL Corporation Ltd 9.13%

1,6%

Stolt-Nielsen Ltd 7.86%

1,5%

Danske Bank A/S 6.41%

1,5%

Hoegh LNG Holdings Limited 10.7%

1,5%

Sparebanken Vest 6.1%

1,5%

Nordea Bank ABP 5.79%

1,5%

Beskrivelse

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.