Landkreditt Høyrente

5.20%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.

Avkastning

Siste måned

0.54%

Siste 6 måneder

3.99%

Hittil i år

5.20%

Siste år

7.25%

Siste 3 år (Per år)

3.64%

Siste 5 år (Per år)

3.18%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.25%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.31%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

93.35%

Kontanter

6.65%

Selskaper med størst posisjon

 • Spb 1 Nord-Norge FRN 10/07-26
  2.40%
 • Spb 1 Nordmøre FRN 07/04-25
  2.12%
 • Spareskillingsbanken FRN 15/04-25
  2.12%
 • Nordea Bank Abp FRN 15/09-27
  1.84%
 • Swedbank AB FRN 02/06-26
  1.83%
 • Sbanken ASA FRN 08/09-25
  1.81%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 13/11-24
  1.81%
 • Spb Sør FRN 30/06-26
  1.80%
 • Jæren Sparebank FRN 29/11-24
  1.80%
 • Spb Øst FRN 04/02-28
  1.77%