KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,26%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,25%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

4,3%

Siste 6 måneder:

17,2%

Hittil i år:

11,3%

Siste år:

24,8%

Siste 3 år (per år):

7,7%

Siste 5 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010280951

Forvaltningskapital:

40 299 184 577 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (15.05.2024):

3 716 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,6%

Aksjer:

95,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.08.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

KLP AksjeGlobal Indeks S

96,0%

Sektor

Teknologi

24,8%

Finans

15,0%

Helse

12,2%

Industri

10,8%

Syklisk konsum

10,4%

Kommunikasjon

7,7%

Defensivt konsum

6,4%

Energi

4,6%

Materialer

3,7%

Eiendom

2,3%

Forsyning

2,3%

Region

Nord-Amerika

73,4%

Europa

17,3%

Asia

9,0%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Latin-Amerika

0,1%

Beskrivelse

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.