Pareto Aksje Norge B

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

3,7%

Siste 6 måneder:

13,9%

Hittil i år:

12,0%

Siste år:

17,4%

Siste 3 år (per år):

10,4%

Siste 5 år (per år):

10,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010297898

Forvaltningskapital:

12 849 211 398 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (24.05.2024):

3 720 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,7%

Aksjer:

95,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

6,3%

SalMar ASA

6,0%

Yara International ASA

6,0%

TGS ASA

5,4%

Leroy Seafood Group ASA

5,0%

Subsea 7 SA

4,8%

Storebrand ASA

4,6%

Veidekke ASA

4,6%

SpareBank 1 SR Bank ASA

4,6%

SpareBank 1 SMN

4,3%

Sektor

Finans

22,7%

Industri

19,5%

Defensivt konsum

18,6%

Energi

17,3%

Materialer

16,3%

Syklisk konsum

5,7%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 40-50 ledende selskapene på Oslo Børs. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.