Nordea Avkastning

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

3,6%

Siste 6 måneder:

11,3%

Hittil i år:

6,5%

Siste år:

13,8%

Siste 3 år (per år):

6,6%

Siste 5 år (per år):

8,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010325699

Forvaltningskapital:

4 453 918 080 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

3 787 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,8%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.02.1981

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Aker BP ASA

8,0%

Mowi ASA

6,7%

Equinor ASA

6,0%

Yara International ASA

5,0%

Borregaard ASA

4,6%

DNB Bank ASA

4,6%

Atea ASA

4,5%

Subsea 7 SA

4,2%

SpareBank 1 SR Bank ASA

3,8%

SpareBank 1 SMN

3,7%

Sektor

Finans

21,6%

Energi

18,6%

Materialer

14,3%

Industri

13,1%

Defensivt konsum

12,9%

Teknologi

8,1%

Kommunikasjon

3,9%

Eiendom

2,7%

Syklisk konsum

2,4%

Forsyning

1,7%

Helse

0,8%

Region

Europa

99,2%

Nord-Amerika

0,8%

Beskrivelse

Aksjefondet Nordea Avkastning kan passe for deg som ønsker å investere bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og fondets målsetning er å gi en bedre avkastning enn utviklingen på Oslo Børs Fondindeks over tid. Nordea Avkastning søker å investere i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer. Fondet egner seg best for langsiktige investeringer da det norske aksjemarkedet til tider har vært gjenstand for store kurssvingninger.