Nordea Norge Verdi

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

6,0%

Siste 6 måneder:

18,8%

Hittil i år:

12,0%

Siste år:

25,6%

Siste 3 år (per år):

12,7%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010325731

Forvaltningskapital:

5 516 830 800 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

21 444 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,6%

Aksjer:

97,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.02.1996

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Olav Thon Eiendomsselskap

6,8%

Aker BP ASA

5,9%

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B

5,9%

Treasure ASA

5,2%

Mowi ASA

4,9%

SpareBank 1 SR Bank ASA

4,8%

SpareBank 1 SMN

4,8%

Storebrand ASA

3,3%

Atea ASA

3,0%

Sparebanken Vest AS

2,8%

Sektor

Finans

28,3%

Industri

20,0%

Defensivt konsum

11,4%

Eiendom

8,6%

Energi

8,1%

Materialer

6,0%

Helse

4,6%

Syklisk konsum

4,3%

Teknologi

3,5%

Forsyning

3,2%

Kommunikasjon

2,2%

Region

Europa

91,9%

Nord-Amerika

6,2%

Asia

1,9%

Beskrivelse

Aksjefondet Nordea Norge Verdis formål er å gi en avkastning på linje med det norske aksjemarkedet over tid, med en vesentlig lavere risiko. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet selskaper med det formål å gjøre investeringer som kan gi en jevn avkastning med svingninger som er lavere enn det norske aksjemarkedet generelt. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs.