DNB Barnefond A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,36%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,11%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-0,6%

Siste 6 måneder:

22,5%

Hittil i år:

9,8%

Siste år:

15,0%

Siste 3 år (per år):

10,3%

Siste 5 år (per år):

14,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010336977

Forvaltningskapital:

2 228 452 562 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (23.04.2024):

947 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,4%

Annet:

0,2%

Startdato:

17.02.1997

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Klima Indeks A

19,1%

Novo Nordisk A/S Class B

7,8%

Investor AB Class B

3,0%

Atlas Copco AB Class A

2,9%

Volvo AB Class B

2,7%

Nordea Bank Abp

2,7%

Vestas Wind Systems A/S

1,9%

DSV AS

1,8%

Assa Abloy AB Class B

1,8%

Hexagon AB Class B

1,6%

Sektor

Industri

29,5%

Finans

21,3%

Helse

15,6%

Teknologi

10,5%

Materialer

6,5%

Syklisk konsum

4,5%

Kommunikasjon

3,9%

Defensivt konsum

3,9%

Eiendom

3,1%

Forsyning

1,5%

Region

Europa

84,4%

Nord-Amerika

13,8%

Asia

1,7%

Latin-Amerika

0,0%

Afrika/Midt-Østen

0,0%

Beskrivelse

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel investeres i internasjonale aksjer gjennom eierandeler i verdipapirfondet DNB Klima Indeks. DNB Barnefond investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.