DNB Aktiv 100 A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

4,9%

Siste 6 måneder:

16,3%

Hittil i år:

14,7%

Siste år:

20,1%

Siste 3 år (per år):

11,7%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010337421

Forvaltningskapital:

8 376 709 545 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (21.05.2024):

548 kr

Obligasjoner:

0,1%

Kontanter:

2,5%

Aksjer:

97,2%

Annet:

0,2%

Startdato:

26.09.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Quant Allocation DM - D

17,5%

DNB Quant Allocation AC - D

13,3%

DNB Teknologi D

12,8%

DNB Norge Selektiv F

11,2%

DNB Finans D

9,2%

Arctic Norwegian Value Creation C

8,4%

DNB Global Emerging Markets F

7,7%

BGF World Healthscience I2

7,4%

DNB Miljøinvest D

4,4%

DNB USA Indeks D

3,2%

Sektor

Teknologi

24,1%

Finans

17,7%

Helse

12,4%

Industri

12,3%

Energi

9,9%

Kommunikasjon

7,0%

Materialer

5,5%

Defensivt konsum

5,1%

Syklisk konsum

4,3%

Forsyning

1,1%

Eiendom

0,5%

Region

Nord-Amerika

48,1%

Europa

39,0%

Asia

11,1%

Latin-Amerika

1,2%

Afrika/Midt-Østen

0,6%

Beskrivelse

DNB Aktiv 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Aktiv 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksjefond. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.