DNB Aktiv Rente

1.17%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Aktiv Rente er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. Verdipapirene skal være denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom allokering mellom korte og lange renter basert på forventninger til renteutviklingen fremover. Forvalter vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.32%

Siste 6 måneder

0.43%

Hittil i år

1.17%

Siste år

1.77%

Siste 3 år (Per år)

2.74%

Siste 5 år (Per år)

2.60%

Pris

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.15%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

92.77%

Annet

5.15%

Kontanter

2.08%

Aksjer

0.00%

Selskaper med størst posisjon

 • DNB Obligasjon E
  18.40%
 • DNB Kredittobligasjon D
  15.45%
 • DNB Obligasjon 20 E
  13.12%
 • DNB Nordic Investment Grade D
  12.48%
 • DNB High Yield D
  7.33%
 • DNB Bank ASA FRN Perp Call 27.06.2024
  3.18%
 • DNB FRN 20 D
  2.89%
 • Norwegian Property ASA 2.525 20.09.2022
  2.13%
 • DNB Obligasjon Norden D
  2.13%
 • Nortura SA FRN 11.04.2023
  1.85%

Sektorer

 • Energi
  100.00%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%