DNB Aktiv Rente

0.95%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Aktiv Rente er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. Verdipapirene skal være denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom allokering mellom korte og lange renter basert på forventninger til renteutviklingen fremover.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

-0.57%

Siste 6 måneder

1.58%

Hittil i år

0.95%

Siste år

1.37%

Siste 3 år (Per år)

1.05%

Siste 5 år (Per år)

1.52%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.15%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

132.52%

Annet

0.44%

Selskaper med størst posisjon

 • DNB Kredittobligasjon B
  19.44%
 • DNB Obligasjon B
  19.07%
 • DNB Obligasjon 20 C
  17.15%
 • DNB Nordic Investment Grade B
  16.58%
 • DNB High Yield B
  8.08%
 • DNB Bank ASA FRN Perp Call 27.06.2024
  3.61%
 • DNB Obligasjon Norden B
  2.72%
 • DNB FRN 20 C
  2.52%
 • Dnb bank ASA FRN Perp
  1.66%
 • DNB Bank ASA FRN Perp Call 11/27
  1.15%