DNB Aktiv Rente

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,2%

Siste 6 måneder:

4,8%

Hittil i år:

2,5%

Siste år:

7,0%

Siste 3 år (per år):

2,2%

Siste 5 år (per år):

2,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010337439

Forvaltningskapital:

3 306 921 277 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (16.05.2024):

106 kr

Obligasjoner:

132,3%

Kontanter:

-34,6%

Aksjer:

0,1%

Annet:

2,2%

Startdato:

26.09.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Nordic Investment Grade B

18,1%

DNB Obligasjon 20 C

17,6%

DNB Kredittobligasjon B

17,0%

DNB Obligasjon B

15,9%

DNB High Yield B

6,8%

DNB Obligasjon Norden B

3,1%

DNB FRN C

2,9%

Fastighets AB Balder 4.451%

1,8%

Heimstaden Bostad AB 2.019%

1,7%

DnB Bank ASA 8.2%

1,6%

Sektor

Energi

100,0%

Beskrivelse

DNB Aktiv Rente er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. Verdipapirene skal være denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom allokering mellom korte og lange renter basert på forventninger til renteutviklingen fremover.