DNB Aktiv Rente

-2.28%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Aktiv Rente er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. Verdipapirene skal være denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom allokering mellom korte og lange renter basert på forventninger til renteutviklingen fremover. Referanseindeksen reflekterer ikke godt nok fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som er sammensetningen (statsobligasjoner) i den gjeldende referanseindeksen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.89%

Siste 6 måneder

-2.26%

Hittil i år

-2.28%

Siste år

-2.07%

Siste 3 år (Per år)

1.28%

Siste 5 år (Per år)

1.67%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.15%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

96.58%

Annet

6.55%

Selskaper med størst posisjon

 • DNB Obligasjon E
  18.64%
 • DNB Kredittobligasjon D
  18.40%
 • DNB Obligasjon 20 E
  14.30%
 • DNB Nordic Investment Grade D
  13.84%
 • DNB High Yield D
  8.98%
 • DNB Bank ASA FRN Perp Call 27.06.2024
  4.03%
 • DNB FRN 20 D
  2.78%
 • DNB Obligasjon Norden D
  2.31%
 • Aka AS 3.32 30.06.2028
  1.26%
 • Nortura SA FRN 02.07.2025
  0.88%

Sektorer

 • Energi
  100.00%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%