DNB USA Indeks A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,11%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

16,2%

Hittil i år:

17,6%

Siste år:

26,4%

Siste 3 år (per år):

18,4%

Siste 5 år (per år):

19,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010337959

Forvaltningskapital:

6 135 546 876 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (22.05.2024):

645 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

21.10.1998

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

6,5%

Apple Inc

5,5%

NVIDIA Corp

4,8%

Amazon.com Inc

3,6%

Meta Platforms Inc Class A

2,4%

Alphabet Inc Class A

1,9%

Alphabet Inc Class C

1,7%

Eli Lilly and Co

1,4%

Broadcom Inc

1,3%

JPMorgan Chase & Co

1,3%

Sektor

Teknologi

30,9%

Finans

12,4%

Helse

12,3%

Syklisk konsum

10,5%

Kommunikasjon

9,0%

Industri

8,5%

Defensivt konsum

5,8%

Energi

4,0%

Eiendom

2,3%

Materialer

2,2%

Forsyning

2,2%

Region

Nord-Amerika

99,3%

Europa

0,6%

Latin-Amerika

0,2%

Asia

0,0%

Beskrivelse

DNB USA Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI USA Index. Investering i DNB USA Indeks gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.