Storebrand Global Multifactor A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,75%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-2,3%

Siste 6 måneder:

13,0%

Hittil i år:

12,6%

Siste år:

15,4%

Siste 3 år (per år):

12,3%

Siste 5 år (per år):

14,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010346422

Forvaltningskapital:

26 884 146 443 kr

Kategori:

Global, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (20.06.2024):

4 525 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2006

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

1,7%

PulteGroup Inc

1,3%

NetApp Inc

1,2%

Cencora Inc

1,2%

Colgate-Palmolive Co

1,1%

Republic Services Inc

1,1%

Waste Connections Inc

1,1%

Waste Management Inc

1,1%

Kimberly-Clark Corp

1,1%

Amphenol Corp Class A

1,1%

Sektor

Teknologi

24,1%

Finans

14,1%

Industri

12,2%

Helse

11,8%

Syklisk konsum

11,3%

Kommunikasjon

7,6%

Defensivt konsum

6,1%

Energi

4,4%

Materialer

3,0%

Eiendom

2,8%

Forsyning

2,6%

Region

Nord-Amerika

71,8%

Europa

16,5%

Asia

9,4%

Afrika/Midt-Østen

1,3%

Latin-Amerika

1,1%

Beskrivelse

Storebrand Global Multifactor har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil normalt bestå av 300-400 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.