Nordea Aksjer Verden

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,02%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,52%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.06

Siste måned:

-0,7%

Siste 6 måneder:

11,9%

Hittil i år:

11,7%

Siste år:

14,8%

Siste 3 år (per år):

11,9%

Siste 5 år (per år):

13,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010392640

Forvaltningskapital:

1 016 332 230 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (21.06.2024):

3 906 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,3%

Aksjer:

97,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.10.2007

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

15,1%

Nordea Norwegian Stars I NOK

11,0%

Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap BI NOK

8,7%

Nordea Kapital

8,6%

Nordea Maailma Osinko A K NOK

4,8%

Apple Inc

3,9%

Microsoft Corp

3,1%

NVIDIA Corp

1,3%

Alphabet Inc Class C

1,2%

Rio Tinto PLC Registered Shares

0,9%

Sektor

Teknologi

20,5%

Industri

16,3%

Finans

13,7%

Helse

11,9%

Defensivt konsum

8,8%

Syklisk konsum

8,7%

Kommunikasjon

8,1%

Materialer

7,1%

Forsyning

2,2%

Eiendom

1,9%

Energi

0,9%

Region

Nord-Amerika

61,2%

Europa

31,5%

Asia

7,1%

Afrika/Midt-Østen

0,2%

Beskrivelse

Nordea Plan 100 er et aksjefond som investerer i norske og internasjonale aksjemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 100 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 85 % og 100 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 100 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.