Nordea Aksjer Verden

21.01%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Nordea Plan 100 er et aksjefond som investerer i norske og internasjonale aksjemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 100 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 85 % og 100 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 100 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

6.27%

Siste 6 måneder

17.38%

Hittil i år

21.01%

Siste år

17.94%

Siste 3 år (Per år)

15.10%

Siste 5 år (Per år)

11.45%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.51%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.38%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.39%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

96.34%

Kontanter

3.63%

Annet

0.02%

Selskaper med størst posisjon

 • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
  11.49%
 • Nordea Kapital
  10.65%
 • Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund BI-NOK
  9.56%
 • Nordea Global Dividend Fund A Growth NOK
  6.47%
 • Apple
  5.74%
 • Microsoft
  4.86%
 • Nordea Norwegian Stars Fund I growth
  3.49%
 • UnitedHealth Group
  1.34%
 • S&P500 EMINI FUT 6/2023
  1.25%
 • Mastercard
  1.19%

Sektorer

 • Teknologi
  25.47%
 • Finans
  15.38%
 • Helse
  14.91%
 • Industri
  10.32%
 • Defensivt konsum
  8.01%
 • Syklisk konsum
  7.61%
 • Materialer
  7.25%
 • Kommunikasjon
  5.64%
 • Forsyning
  2.54%
 • Eiendom
  1.94%
 • Energi
  0.93%

Regioner

 • Nord-Amerika
  63.22%
 • Europa
  14.46%
 • Norden
  14.20%
 • Asia
  7.83%
 • Afrika/Midt-Østen
  0.20%
 • Latin-Amerika
  0.10%