Nordea Aksjer Verden

27.06%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Nordea Plan 100 er et aksjefond som investerer i norske og internasjonale aksjemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 100 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 85 % og 100 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 100 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

Avkastning

Siste 30 dager

7.46%

Siste 6 måneder

13.60%

Hittil i år

27.06%

Siste år

28.61%

Siste 3 år (Per år)

18.08%

Siste 5 år (Per år)

13.92%

Pris

Pris for fondet

1.51%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.38%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.39%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

97.51%

Kontanter

2.48%

Annet

0.01%

Selskaper med størst posisjon

 • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
  15.22%
 • Nordea Kapital
  13.51%
 • Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund BI-NOK
  9.15%
 • Nordea Global Dividend Fund A Growth NOK
  4.90%
 • Apple
  4.01%
 • Microsoft
  4.00%
 • Nordea Emerging Market Equities A growth NOK
  1.74%
 • Nordea Norwegian Stars Fund I growth
  1.40%
 • JPMorgan Chase
  1.27%
 • S&P500 EMINI FUT 12/2021
  1.10%

Sektorer

 • Teknologi
  22.78%
 • Finans
  19.17%
 • Helse
  16.29%
 • Kommunikasjon
  8.09%
 • Industri
  7.55%
 • Syklisk konsum
  7.36%
 • Defensivt konsum
  7.12%
 • Materialer
  4.06%
 • Energi
  2.76%
 • Eiendom
  2.52%
 • Forsyning
  2.30%

Regioner

 • Nord-Amerika
  63.31%
 • Norden
  15.72%
 • Europa
  11.73%
 • Asia
  8.88%
 • Latin-Amerika
  0.22%
 • Afrika/Midt-Østen
  0.14%